Ühest kangest muhulasest oo jälle roamat välja tuln

Muhulased, kus naad koa oma eluaegas sattun põle, oo ikka ossan ilma tiha. Oma sitkuse ja kangusega oo naad igas mailma nukkas ennast ossan maksma panna. Ja oma tüöd oo naad oolega tein.

Koguva Tooma Juhan oo Muhu monoloogides üteln: “Kasvata lapsi, istuta puid, ehita kõva maja, tee hea paat, või ela oma mehega kut Mare elas, pane ühte talumajasse korraga taevas ja põrgu – aga tee midagi uut ja omamoodi, jäta oma jalajälg Muhu kivise maa peale ja inimeste meele.”Maa ütle omast kääst juure kut nüidse aa inimene, et inimeste miele soab vahest sedaviisi koa jäeda, et soare kivise moa pial neid jalajälgi vähäm oo. Sest voata, kui soole ikka kõrude vahele oo natusse rohkem antud kut teestele, siis oo sie äda küll, et sii pisikse soare pial põle ete midagid piale akata mette. Ja sellepärast nie nuoored siit ää lähtvadkid puhas.

Muhus oo kindlaste viel sõuksi inimesi, kis tiadvad ühte sõukest miest kut, andku ingamist, Manivald Metsaalt Mäla Pärdi-Andrusselt. Muhus sündin ja üles kasun ja isegid sii soare pial keskkooli ää lõpetan talumehe poeg. Põrutas pärast keskkooli Tartu loomakasvatust õppema. Ja mandrile taa tüöle jähigid.

Ehkkid Manivaldi jalajälgi jähi Muhuse vähäm kut mõnel teesel, ep tähenda sie, et taa tied oleks tühja ää tallat. Sest oma suure tüöga ülemoal oo taa jäen rohkem kut paljast muhulaste miele. Nüid oo taa ise juba mitu voastad Muhumaa muldas puhkamas, aga taa mälestustest oo roamat kokku pantud.

Manivaldi tüö ja elu piale EPA lõpetamist oo viin taa Piitasojale. Ja nüid oo Piitasoja küla selts välja annud taa mälestuste järge roamatu “Manivald Metsaalt – Theodor Pooli pärandi hoidja Piitsaojal”. Maa ole seda roamatud nüid luken ja maa tia ütelda, et Manivald es ole mitte paljast loomade kohja pialt üks tark mies. Taa olli koa väga moekas kirjamies, kut roamatu sihest välja tuleb.

Olli sur kena ja ladus jutt teesel. Ja muidugist soavad roamatu sihes koa teesed inimesed taa kohta ühte koma teist ütelda. Ja santi sõna põle taa kohta küll kellelgid oln. Juu nüid juba ammuks mõni mõtleb, et tia kust sõukse roamatu omale soaks. Piitasoja küla selts oo neid roamatuid Muhuse soatn küll.

Ja nie oo Liiva roamatukogus müükis. Innaks oo kaks eurut. Ja sie põle sõukse kena roamatu iest mitte märki palju küsita. Sest sialt roamatu sihest soab tarkust kõege kohta: loomakasvatuse kohta, sial oo palju ajalugu sihes ja muidugid Manivaldi oma elust koa vägagid palju uvitavad. Vat sõuke jutt olli mool täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)