Riik vähendab Lääne-Eestis liituvusega aladele makstavat toetust (3)

Põllumajandusministeerium vähendab Lääne-Eesti maakondades enam kui 50 puuga püsirohumaale makstava toetuse ühikumäära.

Kui siiani oli Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas täiel määral toetusõiguslik ka selline püsirohumaa, kus kasvab rohkem kui 50 puud ja mille liituvus on kuni 0,5, siis sel aastal toetus sellistele aladele väheneb. Põhjuseks asjaolu, et Euroopa komisjoni seisukoha järgi ei saa selline erisuse alla jääv püsirohumaa olla 100 protsenti toetusõiguslik.

Praeguseks on põllumajandusministeerium, arvestades puude keskmist liituvust, töötanud iga maakonna kohta välja eraldi vähenduskoefitsiendi, mille alusel hakatakse toetust maksma liituvusega aladel. Kõige suurem on vähenduskoefitsient Hiiumaal (0,283), järgnevad Pärnumaa (0,257), Saaremaa (0,247) ja Läänemaa (0,147). Koefitsiendi alusel väheneb liituvusega alal hektari kohta makstav ühikumäär Saaremaal 17,49 eurot (273,62 krooni), Hiiumaal 20,04 eurot, Pärnumaal 18,2 eurot ja Läänemaal 10,41 eurot.

Ministeerium otsustas rakendada maakondlikku koefitsienti põhjusel, et looduslikud tingimused on näiteks Hiiumaal ja Läänemaal märgatavalt erinevad. Põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik ütles Saarte Häälele, et vähenduskoefitsient puudutab rangelt just puude või põõsagruppide alla jäävat ala. “Kui on näiteks 10 ha suurune karjamaa ja seal on näiteks kolm põõsagruppi peal, mis hõlmavad kokku näiteks ühe hektari jagu maad, siis vähendatakse toetust ühe hektari kohta ja üheksa hektari puhul makstakse toetust tavalistel alustel,” selgitas Mai Talvik.

Saare maakonnas on toetusõigusega liituvusega alade kogupindala 475,41 ha. Liituvusega alad paiknevad kokku 1151 põllumassiivil, mida kasutab kokku 519 toetuse taotlejat. Kokku on liituvusega alasid Lääne-Eestis 1381 ha ja toetuse vähendamine puudutab 1616 toetuse taotlejat. Mai Talviku sõnul lubas PRIA saata veebruarikuu jooksul individuaalsed teavitused kõikidele tootjatele, keda toetuse vähendamine liituvusega aladel puudutab. 2011. aastal esitavad toetuse taotlejad oma taotlused PRIA-le nagu ka varem, liituvusega alade pindala vähendamise arvestused teeb toetust menetledes ja toetussummat arvutades PRIA.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)