Riik loob tingimused põllu-meestele üksikabi andmiseks (1)

Põllumajandusministeeriumis on valminud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega luuakse põllumajandusministeeriumile ja maaelu edendamise sihtasutusele (MES) õiguslik alus abikavavälise üksikabi andmiseks.

Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja asetäitja Kristel Maidre rääkis Saarte Häälele, et pärast eelnõu vastuvõtmist saavad põllumajandusministeerium ja MES edaspidi vajadusel ja eelarveliste vahendite olemasolul anda abi üksikutele ettevõtjatele, jälgides riigiabi ja vähese tähtsusega abi reegleid, ilma et selleks oleks kehtestatud toetusmeede; näiteks põllumajandusministri määruse alusel.

Kehtiva seaduse kohaselt on sellise abi andmise võimalus seni olnud ainult põllumajandusministeeriumil ja seda ka piiratult ehk ainult juhul, kui riigiabi tingimused on täidetud. Praktikas põllumajandusministeerium sellist võimalust kasutanud ei ole. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi tingimustele vastava üksikabi andmise võimaluse tekitamine MES-ile tõusis Maidre sõnul päevakorda 20088./2009. aasta majanduslanguse tingimustes.

Tollal pöördusid mitmed ettevõtted MES-i poole abi/toetuse saamiseks, kuid MES-il puudus võimalus isegi kaaluda nende ettevõtete abistamist, sest abi andmisel ei oleks olnud seadusandlikku alust. MES-il on õiguslik alus anda laene ja tagatisi vastavalt kehtestatud korrale, kuid ta ei saa anda nt tagastamatut abi üksikule ettevõttele. Siiski tuleb Maidre sõnul rõhutada, et nii riigiabi kui ka vähese tähtsusega abi andmine toetusmeetme väliselt üksikjuhtudel toimub väga erandlikes olukordades ja kindlasti eeldab see nii põllumajandusministeeriumilt kui ka MES-ilt eelarveliste vahendite olemasolu.

Seega tahetakse antud eelnõuga luua õiguslik alus eelpool nimetatud abi andmiseks, kuid sätte jõustumisel selle kasutamist põllumajandusministeerium ega MES käesoleval aastal ei plaani, rääkis Maidre. Lisaks annab maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu võimaluse ka praktikatoetuse taotlejate ringi laiendamiseks. Muudatuse tulemusena võib praktikatoetust taotleda lisaks põllumajandustootjale ka põllumajandustoodete töötleja, kes korraldab oma ettevõttes põllu- või maamajanduse valdkonna õppekava järgi õppiva õpilase või üliõpilase praktikat.

Toetuse eesmärk on valmistada noori ette tööturul konkureerimiseks, valmistada ette oskustööjõudu ning aidata kaasa praktilisele väljaõppele. Probleem on ilmnenud toiduainete tehnoloogia õppekava järgi õppivatele õpilastele/üliõpilastele praktikakoha leidmisel vastavalt õppekava sisule.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)