Terit ja ikka paramad uut teitele

Uus voasta oo siis nüid käe. Neh ega sest aru ep soa, oo ta uus või vana. Ilm ikka ühteviisi pilves ja paljast aab lund alla. Pühadepoissa olla ikka liikun. Neid ep pia õnneks anged ega midagid.

Uievoasta omingu olli tuulenuhin koa väljas ja sie pidada seda tähendama, et sui tuleb kange pähkikasu. Juu siis tuleva jõulu näeb, kas oo pähist lava piale panna või olli sest Moonikast, Juulast või Ristest või kis taa nime tiab, vähä. Ma`p tia miks, aga ennavanaste olla kästud lastel uie voasta omingupoolne aeg kodu vagusi istu. Sie kunss sai nüid küll pietud, sest kis sõnna tuule ja tuisu kätte ikka nii irmsaste kippus.

Noh, üks asi oo kül uie voasta teistmoodi kut mineva voasta olli. Siis sai ikka roonidega poodis köia. Nüid mine ja paljast sendid kolisevad tasku põhjas. Köi rinki kut ruutis tüdrik laulatsipääva omingu. Sie koa kõliseb oma põlle rõhudega. Ja mesmoodi nie innad nüid ikka olema akkavad, juu seda ikka viel näha soab. Nii pisiksi numbrime, kut Liiva tanklas laupa omingu voadata sai, põle küll ammsest aast kuskil kaupade juures nähtud.

Neh, nearid põle meitel sii muidugist viel mitte läbi soan. Ja lähtvad ühtevalu edasi. Laupa, kahessanda jaanuari õhta oo Piiri rahvamajas nearipidu. Külasema külaselts oo sõukse asja jälle ette võtn, kut juba mitu voastad. Pidada tulema sõuke moekas külapidu, kut vanaste ikka olli. Et esteks oo ieskava, kus Külasema külaselts ja Ätses tantsivad ja neh, natusse ehk oo ikka laulu ja pillilugu koa vahele. Ja pärast soavad kõik pidulised tantsi Ivo Miili pilli järge.

Pidu akkab pihta kellu kuiest, siis oo juba parasaste pime väljas. Ja pidule sisse soab kahe euru iest. Nõnna et omal põle muud kut kohale tulemise vae. Sõuke angede vahel kuipimine põle muidugist kõege kergem. Aga sie tasub ennast ää kohe kindlaste. Vat sõuksed uudissed ollid mool täna. Olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 12 korda, sh täna 1)