Kaitseliit tahab lossipargi veerde kõrget raadiomasti püsti panna (19)

Kaitseliit tahab lossipargi veerde kõrget raadiomasti püsti panna

KAITSELIIDU KODU: Selline näeb Allee 1 kinnistu välja detailplaneeringu kaardil.
Foto: Repro

Lähitulevikus Kuressaares Allee tänavale koliv Kaitseliit tahab oma kinnistule püstitada 36 meetri kõrguse raadiosidemasti ja on vastava palvega pöördunud Kuresaare linnavalitsuse poole.

Kuressaare linna planeerimisosakond palub küsimuses muinsuskaitseameti seisukohta, et kujundada seejärel oma lõplik arvamus. “Kuna maleva staabi operatiivtööks oma piirkonnas (Saare maakond) on muudele tsiviilvahenditele lisaks ette nähtud ka Kaitseliidu raadioside, tuleb kinnistule püstitada raadioantennide mast,” seisab Kaitseliidu peastaabi ülema kolonelleitnant Kajari Klettenbergi allkirjastatud kirjas Kuressaare linnavalitsusele.

Kirjas selgitatakse, et antenn on vaja paigaldada, tagamaks malevale Kaitseliidu üleriigilisse raadiosidevõrku lülitumine. Ning asukohavalikul on oluline, et mast asuks Kaitseliidu valvataval territooriumil. Plaanitav tööstuslik piksekaitsena projekteeritud kuumtsinkkattega sõrestikmast on vabalt kandev ja toetub väga väikesele pinnale. Kuna Kaitseliidu Saaremaa maleva poolt renoveeritav kinnistu Allee tänaval asub Kuressaare linnusele suhteliselt lähedal, pidas Kaitseliit vajalikuks linnavalitsust informeerida ning on valmis ka arvesse võtma linnavalitsuse täiendavaid soovitusi masti värvi ja täpsema asukoha valikul.

Kuressaare linna planeerimisosakond kahtleb masti sellesse piirkonda sobivuse osas. Abilinnapea Kalle Koovi ja linnaarhitekt Hannes Koppeli allkirjastatud kirjas tuuakse põhjuseks, et antud kinnistu piirneb Lossipargiga ja asub Kuressaare kindluse vahetus naabruses. Samuti on masti kõrgus võrreldav kindluse kaitsetorni kõrgusega.

“Kuigi kavandatav raadiosidemast on tunduvalt madalam varem Kuressaare kesklinna paigaldatud 66-meetrisest piirivalve radarimastist, hakkab ka 36-meetrine rajatis domineerima vaadetes piki Pargi, Allee ja Uut tänavat,” arvavad planeerimisosakonna spetsialistid. “Muinsuskaitseamet edastab oma seisukoha ses küsimuses tõenäoliselt järgmise nädala jooksul, misjärel ka linnavalitsus oma lõpliku arvamuse kujundab,” ütles Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Silver Saluri Saarte Häälele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)