Orissaare vuntsib Taaliku sadama üles (4)

Orissaare vuntsib Taaliku sadama üles

TAALIKU SADAM: Sadam on aastaid populaarsust kogunud ka suvitamis- ja ujumiskohana.
Foto: Ivika Laanet

Orissaare vald taotleb munitsipaalomandisse Pulli külas asuva Taaliku sadama, kuhu kavandatakse rajada parkla ning ehitada paadikuurid ja sadama teenindamiseks vajalikud hooned.

“Kuna hetkel on käimas projektid kalandusmeetmes 4.1., kus kohaliku omavalitsuse osalus projektides on 0 krooni, kui taotlejaks on kohalik omavalitsus, siis oli vajalik taotleda maa riigi omandist munitsipaali,” ütles Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär. Kuna Taaliku sadama sügavus võimaldab sadamasse pääseda ka suurematel merealustel, siis on sadama vastu huvi tundma hakanud agaripüüdjad. “See ajendas ka sadamaehitusega põhjalikumalt tegelema,” lausus Põlluäär.

Korrastamistöödega on plaanis alustada 2011. aasta suvel. Orissaare vallas on praegu kolm sadamat – Rannaküla, Taaliku ja Orissaare. Orissaare valla arengukavas on Taaliku üks prioriteetseid sadamakohti. Üks strateegilisi eesmärke infrastruktuuri väljaarendamisel ongi Taaliku sadama korrashoid ja arendamine hästi toimivaks väikesadamaks. Aarne Põlluääre sõnul on lahenduseta Orissaare vallale kuuluva Kõinastu laiu ühendus Saaremaaga.

“Taaliku sadam on kõige lähem sadamakoht, mida kasutada ühenduse pidamiseks. Sadama väljaehitamisel saaksid laiu elanikud sadamasse parkida oma autod ja hoida seal ka oma paate,” rääkis Põlluäär, lisades, et ajalooliselt on Taaliku sadam olnud üks pikema kaiga sadamaid Saaremaal (ca 250 m). Sadamat on kasutatud nii kaubaveoks kui ka jahisadamana. Praegu on sadamakai osaliselt lagunenud. Põlluäär kinnitas, et Taaliku sadamal on oluline roll valla elu hoogustamisel nii majandus- kui ka sotsiaalelu vaatevinklist vaadates.

“Orissaare vald omab pikka merepiiri ning on loomulik, et sadamad annavad vallale uusi võimalusi arenemiseks, mis toob kaasa uusi arengusuundi ja -võimalusi,” sõnas ta. Aastal 1875 hakkas Taaliku mõisa rentnik Förster rajama Maasilinnast kolm kilomeetrit loode pool uut sadamat, mis oli kuni 1932. aastani Pöide majanduspiirkonnas peamine sadam. 20. sajandi alguses veeti Tagavere dolopaasi, mida kasutati näiteks Estonia ja Tallinna Draamateatri sisetreppide ehitusel, Tallinna ja Peterburgi just Taaliku sadama kaudu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 106 korda, sh täna 1)