Voastalõpu jutt (1)

Voasta soab läbi jälle. Ilmarahval oo sõuke uhke moed, et voasta lõppus tänatse inimesi, kis oo kuidagidmoodi abiks oln ja sedaviisi. Nõnna oo moo tänane jutt koa üks pitk tänamise jutt.

Esteks moo suur aitüma moo kõege suurematele abilistele Tiinale ja Arnekile, kis oo külakeskuse ja nuordekeskuse uudissime moole oolega tiada annud. Naad oo küll oln oma juttudega ühtevalu nii ruttus kut roti kosilased ja maa vahest mõtle, et tia kas nendel köib võeduaamine, et kis omad uudissed rutemini moole jõvab ää ütelda. Ja piale nende oo viel mitmel korral moole abiks oln Reet, kis lasteaa uudissime kuulutab, ja meite vallavanam Raido. Neh ja siis viel Mihkel, kis mind uisuteguga kurssis ojab.

Teeseks suur aitüma kõikidele nendele muhulastele, kis oo läbi mitme voasta omasid sõnu ja juttusid soatn murdevõistlusele. Änamaste oo nie inimesed moost kaks-kolmkümmend voastad kauemini sii ilmas elan ja muhulased oln. Ja just nende kääst ma ole palju õppen oma muhu kielt. Ja üks soe aitüma muidugist koa sõnna pilvenuka piale, kus moo vanaema, Kõue emm paergust oma muhu kielt riagib ja laalab. Sest just taa olli sie inimene, kis käskis mool ikka muhulaseks jäeda.

Kolmas aitüma lähäb Koguva Laasu Kadrile. Kadri olli sie inimene, kis eluilmal murdevõistlustega sii pihta akkas. Ja siis ühekorra maa juhtusi kohal olema, kui taa õpetas nuordekeskuses muhu kielt. Ja nõnna maa ole soan taa kääst ikka uuri neid sõna lõppusid ja kiandid ja püördid. Neh ja vahest maa ole sellegagid kimpus oln, et ühte ja seda sammat sõna oo mitmes murdevõistluse juttus oln, aga kahte-kolme moodi kirjutat. Ja siis oo just Kadri oln sie inimene, kis oo moole üteln, et mesmoodi maa piaksi oma juttus selle kirjutama, et jutt oleks ikka ühtemoodi kirja pantud.

Ja moo kõege suurem aitüma lähäb nendele munukstele muhu nännedele, kis vahest Liiva vahel või poodis vastu juhtuvad, nööbist kinni võtvad ja tänama kukkuvad. Põleks maa ise eluaegas uskun, et moo uudissime nii palju loetse ja kuulatse. Aga nüid maa ole aru soan, et neid üsna oodetse lehtes ja raadiumi sihes. Mool oo vahest kohe sant tunne, et mõni ea uudis mooni kole ilja jõvab ja oo juba ammuks kõikidel tiada.

Ja seda paramaks tieb moo miele, kui siis jälle keegid tuleb ja ütleb umbest sedaviisi, kut mineva sügise üks kena inimene moole ütles: “Maa tiadsi seda enne küll, aga muhu kieles põle piale soo mitte keegid seda üteln.” Või siis tuleb vahest keegid ja ütleb: “Maa kuulasi, sool olli mineva nädali nii irmus kena jutt.” Aitüma teitele kõikidele ja mis maagid oska muud ütelda, kut et te olete koa irmus kenad.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)