Riigikontroll Kuressaare maast

Riigikontroll kasutas oma ülevaates linnade ja valdade maast ka Kuressaare linna ja Torgu valla näiteid.

Riigikontroll koostas ülevaate valdade ja linnade maast, analüüsides nende maaomandi kujunemist ja kasutamist, alates omandireformi algusest. Ülevaate koostamisel vaadati läbi riigi andmekogudesse maade kohta kogutud info ning 16-s aktiivselt oma maad võõrandanud või koormanud omavalitsuses ka maaga toimunud tehinguid.

Nii selgus, et pindalalt kõige rohkem maad on munitsipaalomandisse antud Tallinna linnas (3722 ha), ka Kuressaares pole seda sugugi mitte vähe – 736 hektarit. Riigikontroll märkis, et mõningatel juhtudel on valdadel ja linnadel tulnud turuhinnaga osta ka riigiasutuste valitsetavat maad. Näiteks toodi Kuressaare, kes oli sunnitud ostma lasteaia mänguväljaku rajamiseks varem justiitsministeeriumile kuulunud hoone hoovi, mis oli üle antud Riigi Kinnisvara AS-i omandusse ja mida riigi äriühing ei soostunud linnale tasuta üle andma.

Selgub, et Kuressaare linn on maad omandanud ka pärimise teel. Nimelt päris linn Leisi vallas endise Lauri talu ca 50 ha suuruse kinnistu, mille võõrandamisest teenis Kuressaare hiljem üle miljoni krooni. Riigikontroll märkis, et Kuressaares on oluliseks ettevõtlusalaks peetud golfimängu ja sellega seotud teenuste pakkumist. Seepärast on linn andnud oma osalusega ettevõttele Saaremaa Golfi AS üle enamiku Loode karjamaa II kinnistu maadest ülesandega arendada seal välja elamupiirkond ja golfimänguga seotud ettevõtluskeskkond. Tegemist on Eesti ulatuses pindalalt suurima kinnisvaraarendusega, mille elluviijaks on kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing.

Torgus peetakse aga oluliseks sadamate väljaarendamist ja sellega seonduvate tegevuste arendamist ning selleks on vald eri ajal võõrandanud või seadnud hoonestusõiguse Mõntu sadama ja Kaunispe sadama maaüksustel.

Toimetus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)