Köögijäätmete eraldi kogumiseni on jäänud vaid loetud päevad (5)

Köögijäätmete eraldi kogumiseni on jäänud vaid loetud päevad

PRUUNID KONTEINERID: Pea pooled elanikest, kel kohustus biolagunevaid jäätmeid sortida, on Karli Valdi sõnul selleks ette nähtud konteineri juba ka soetanud.
Foto: Egon Ligi

Uue aasta alguseni on jäänud vähem kui nädal ja aastalõpuaskeldustes on kõigil kindlasti väga kiire. Samas ei tohiks aga unustada iga inimest, peret ja elamut puudutavat linna jäätmehoolduseeskirja, mille järgi on viie ja enama korteriga kortermajade elanikud 1. jaanuarist kohustatud koguma biolagunevad köögijäätmed eraldi konteineritesse.

Vastu tulles väiksemate korter-elamute esindajate soovile otsustati 15. detsembril linnavalitsuses koos Prügimees OÜ-ga toimunud nõupidamisel, et biolagunevate köögijäätmete eraldi kogumise algperioodil toimub jäätmete kogumine üle kahe nädala kolmapäeviti, nii kaua kui on selge biolagunevate köögijäätmete konteinerite täitumus ja jäätmete bioloogiline olukord konteinerites.

Esimene liigiti kogutud biolagunevate köögijäätmete konteinerite tühjendamine toimub 12. jaanuaril. Järgmine biolagunevate köögijäätmete äravedu toimub aga 26. jaanuaril. Pärast seda kui biolagunevate köögijäätmete eraldi kogumine on lõplikult käivitunud, minnakse nende kogumisel üle Kuressaare jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale, millest informeeritakse eelnevalt kõiki köögijäätmete liigiti kogujaid. Liigiti kogutud biolagunevad köögijäätmed veetakse AS-i Kuressaare Veevärk rekonstrueeritud heitvete puhastusseadmetesse Kullimäe tee 5, kus neist toodetakse kinnises konteiner-komposteris metaangaasi, millest omakorda toodetakse elektrienergiat.

Selleks, et Kuressaare jäätmehoolduseeskirja täitmiseks oleks võimalik planeerida köögijäätmete veo spetsiaalautode kõige optimaalsemad kogumisringid ning oleks võimalik käivitada heitvete puhasti juures unikaalne biolagunevate köögijäätmete vastuvõtusõlm, on vajalik, et viie ja enama korteriga elamud – korteriühistud, Kuressaare Elamute Hooldus OÜ või teiste hallatavad elamud, kus seda veel tehtud ei ole, muretseksid endale veel enne 2011. aasta saabumist biolagunevate köögijäätmete liigiti kogumiseks OÜ Prügimees veokitele sobivad pruuni värvi konteinerid. Liigiti kogutud biolagunevate köögijäätmete konteinerite tühjendamiseks sõlmib OÜ Prügimees iga viie ja enam korteriga elamu esindajaga vastava kokkuleppe.

Praeguse seisuga võib linnavalitsus tunnustada biolagunevate köögijäätmete eraldi kogumiseks valmistumisel mõistvat ja seaduskuulekust üles näidanud korteriühistuid, eriti aga Kuressaare Elamute Hooldus OÜ heakorrameistrit Ilme Armuandi. Biolagunevate köögijäätmete kogumiseks sobivaid 140- ja 240-liitriseid pruuni värvi konteinereid saab soetada kauplustest. Linnavalitsuse andmetel on soodsamate hindadega sobivad konteinerid müügil AS-i Saare Agrovaru kaupluses Tallinna tn 63 ja Prügimees OÜ-s Talli 4.

Saare Agrovaru kauplusest saab vajadusel soodsalt osta ka biolagunevate köögijäätmete kogumiseks vajalikke puhtust hoidvaid komposteeruvaid kotte nii kogumisnõusse korteris kui väljas asuvatesse konteineritesse. Linnavalitsuse 26. oktoobri korralduse kohaselt saab biolagunevate köögijäätmete konteineri soetaja kirjaliku avalduse alusel pärast Prügimees OÜ-ga biolagunevate köögijäätmete veolepingu sõlmimist ostudokumendi või selle koopia alusel kompensatsiooni. 140-liitrise konteineri ostjale hüvitatakse 250 krooni (15,98 eurot) ja 240-liitrise konteineri soetajale 300 krooni (19,17 eurot).

Biolagunevate köögijäätmete üheaegse liigiti kogumise alustamise soodustamiseks annab linn igale viie ja enama korteriga elamu perele köögijäätmete sorteerimise tasuta juhendi ja neli komposteeruvat kotti, mida saab paigaldada biolagunevate köögijäätmete kogumisnõusse. Neid kotte saab igal teisipäeval ja neljapäeval kell 14 kuni 17 linnavalitsusest toast 317.

Linnavalitsuse nimel soovin kõigile viie ja enama korteriga majade elanikele tujuküllast aastalõppu, mille kõrval jääks aega mõelda ka biolagunevate köögijäätmete eraldi kogumise kohustusele, suhtudes sellesse kohustusse sama mõistvalt ja kohusetundlikult, kui see on ligi kaks aastat toimunud taaskasutatavate olmejäätmete kogumisel.

Karli Valt
Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist

Biolagunevate köögijäätmete konteinerisse võib panna:
• tahkeid pagari- ja kondiitritoodete, liha- ja kala-, või-, juustu-, margariini- jm toidujäätmeid
• puu- ja köögiviljade ning muude taimede ja lillede jäätmeid
• kasutatud majapidamispaberit, paberist salv- ja käterätte, paberfiltreid, kohvipaksu, teejääke, munakoori
• muid köögis tekkinud biolagunevaid jäätmeid

Biolagunevate köögijäätmete konteinerisse ei või panna:
• vedelaid toidujäätmeid (suppi, kastmeid, rasvu, piimatooteid, toiduõli jm)
• konte, tuhka, suitsukonisid, tolmuimejakotte, ühekordseid mähkmeid
• klaasi, metalli, kilet, paberit, pappi
• kilekotte, piima- ja muid joogipakendeid
• nn kassiliiva või muid abrasiivaineid sisaldavaid materjale
• muid jäätmeid, mis bioloogiliselt ei lagune

Köögijäätmed tuleb koguda komposteeruvast biolagunevast kilest või äärmisel juhul ka paberist kotti, näiteks paberist suhkru- või jahukotti. Mugavaim on biolagunev kilekott ja õhku läbi laskvate avadega kogumisnõu, mille võib panna valamukappi või kinnitada selle uksele.
Köögijäätmete sorteerimise juhendeid ja komposteeruvaid kotte väljastab ning köögijäätmete liigiti kogumise konteinerite soetamise kompenseerimise dokumente võtab vastu keskkonnaspetsialist Karli Valt, tel 45 50 529; 52 24 484, e-post: karli.valt@kuressaare.ee .
Kuressaare Elamute Hoolduse OÜ hallatavate viie ja enama korteriga elamute esindajad saavad iga korteri jaoks tasuta neli kotti ja voldiku heakorrameistrilt Ilme Armuandilt, tel 45 54 452.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 60 korda, sh täna 1)