Lugeja küsib

Tööandja nõuab, et allkirjastaksime kollektiivse materiaal-se vastutuse lepingu ja vastutaksime selle alusel kogu kauba eest, mis müügisaalis on. Kõikide klientide jälgimine ei ole võimalik, seega pole ka võimalik teha midagi selleks, et pahatahtlike klientide tegevuse tagajärjel puudujääke ei tekiks ja et seda meie palgast tulevikus kinni ei peetaks. Kas saab keelduda sellise lepingu sõlmimisest?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Urve Stroom:
Võib küll keelduda sellise lepingu sõlmimisest ja ühtlasi teavitada tööandjat, et töölepingu seaduse jõustumisega 1.07.2009. aastal kaotas kehtivuse ENSV töökoodeksiga töötajate materiaalset vastutust sätestav, sealhulgas kollektiivne materiaalne vastutus.

Alates sellest ajast vastutab töötaja tekkinud kahju eest üksnes siis, kui ta on süüdi töölepingust tulenevate kohustuste rikkumises. Seetõttu tuleb tööandjal kõigepealt välja selgitada, kas töötaja on rikkunud töölepingust tulenevaid kohustusi, ja kui on, siis millises ulatuses vastutab ta tekkinud kahju eest. Vastutuse ulatus sõltub süü vormist.

Hooletusega tekitatud kahju suuruse määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks (turvameetmete kasutamine) või kindlustamiseks.

Hüvitist vähendatakse tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra. Kui töötaja on tahtlikult rikkunud töölepingust tulenevaid kohustusi, hüvitab ta kogu tekkinud kahju. Lisaks võib tööandja nõuda töötajalt ka reaalselt saamata jäänud tulu hüvitamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)