Kuressaare linnavolikogu komisjonides käib vassimine (15)

Kuressaare linnavolikogu komisjonides käib vassimine

VOLINIKUD: Tiit Sarapuu (paremal) ja Erik Keerberg Kuressaarele tähtsaid otsuseid langetamas.
Foto: Peeter Kukk

Kuressaare linnavolikogu komisjonide protokolle lugedes tuleb välja, et komisjonides võetakse üsna tihti vastu otsuseid selleks tegelikult õigust omamata.

Pilguheit linnavolikogu seitsme komisjoni viimase aasta protokollidele näitab, et viis neist on rohkemal või vähemal määral rikkunud neile antud volitusi või leiab protokollidest arusaamatusi. Korrektselt on oma tööd teinud kultuuri- ja revisjonikomisjon.

Kuuel korral on komisjonid käinud koos ja vastu võtnud otsuseid nii, et kohal oli alla poole liikmetest. Samas ütleb Kuressaare põhimäärus, et volikogu komisjon on otsustusvõimeline vaid siis, kui kohal on vähemalt pooled liikmeist, sealhulgas kas komisjoni esimees või aseesimees. Seda kinnitas Saarte Häälele ka linnavolikogu nõunik Irene Valge.

Eksimusi leidub teisigi. Linnakodaniku- ja sotsiaalkomisjon on kord suurema, kord väiksema koosseisuga, kui ette nähtud.

Oli või ei olnud

Komisjonide tegutsemise väljumine neile määratud piiridest tuli välja enne eelmist komisjoni istungit, kui rahanduskomisjon hääletas ühe punkti osas ebatavaliselt: 2 liiget olid poolt ja 5 erapooletud. Saarte Hääle ajakirjaniku Andres Sepa arvamusartikkel ajendas komisjoni esimeest Tiit Sarapuud sõna võtma volikogus, kus ta märkis, et jõudis ise komisjoni istungile alles kolmandaks punktiks. Nimelt viibis ta haigla nõukogu istungil.

Samas on Katrin Nigul kirjutanud protokolli, et koosolekut juhatas täies pikkuses Sarapuu. Kahe esimese punkti kohta tehtud otsuse juurde on kirjutatud: poolt 7, vastu 0. Tegelikult viibis koosolekul alguses vaid 6 liiget. Vastavalt põhimäärusele poleks 15-liikmeline komisjon isegi koos Sarapuuga olnud otsustusvõimeline.

Miks protokoll sellisena avalikuks sai, Sarapuu volikogule öelda ei osanud. Tema ega komisjoni aseesimees Viljar Aro seda ei kinnitanud. “Aga selline see protokoll siin on. Mina isiklikult ei oska siit välja lugeda, et rahanduskomisjon toetas seda eelnõud (otsus, kus 2 liiget oli poolt ja 5 erapooletud – toim). Need hääletustulemused olid sellised ja ma ei oskagi öelda, mida volikogu selle teadmisega peale peaks hakkama, et rahanduskomisjon niimoodi hääletas,” ütles Sarapuu volikogus.

Volinike naeru saatel teatas linnavolikogu esimees Erik Keerberg, et volikogu võtab selle teadmiseks. Täiendavaid kommentaare Tiit Sarapuu eile lisada ei soovinud. Katrin Nigulilt, vaatamata Saarte Hääle palvele, eilse päeva jooksul otse ega ka linnavalitsuse pressiesindaja kaudu täiendavat infot toimetusse ei laekunud.

Otsus ei ole siduv

“Komisjonide moodustamine on peale valimisi paljuski poliitiliste valikute teema,” ütles Saarte Häälele kommentaariks volikogu esimees Erik Keerberg, märkides, et volikogu praeguse koosseisu poliitika on see, et lisaks volinikele kaasatakse 15-liikmelisse komisjoni ka spetsialiste. “Komisjoniliikmete kohalolek on suuresti vastutustunde, kultuuri ja jumal teab, mille küsimus veel. Komisjoniliikmeid on usaldatud ja selle usaldusega kaasneb kindlasti ka vastutus.

Olen nõus, et kohalolek peab olema aktiivsem. Teen vastava analüüsi aasta alguses ja kavatsen vajalikul määral ka sekkuda,” lubas Keerberg, et võtab teema töösse. Volikogu esimees tõdes, et rahanduskomisjoni viimases protokollis esineb ebatäpsusi. Seda just selles osas, et Tiit Sarapuu viibis protokolli järgi koosolekul, kus ta tegelikult ei viibinud.

Selle kohta, et komisjonid otsustavad ka siis, kui neil põhimääruse järgi selleks õigust ei ole, märkis Keerberg, et põhimõtteliselt ei ole komisjoni otsus volikogu liikmetele siduv. “Komisjon on ellu kutsutud küsimuste laiapõhjalisema arutelu saavutamiseks. On muidugi kahetsusväärne, kui see laiapõhjalisus mingil põhjusel jääb saavutamata,” ütles ta.

Keerberg arvas siiski, et komisjoni koosolekut juhatanud volikoguliige annab volikogu istungil edasi komisjoni üldise arvamuse ja vajadusel ka ülevaate hääletuse käigust. Ning seda olenemata sellest, kummal pool kvoorumi piiri osalejate arvuga oldi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 103 korda, sh täna 1)