Heategevus oli au sees

Sada aastat tagasi 16. detsembril ilmunud ajaleht Saarlane pühendas mitu sõnumit heategevusele. Nii anti teada, et waestemaja hääks peetud basaar on 260 rubla sisse toonud. Väljaminekuid oli 61 rubla 92 kop., nii et puhast kasu 198 rbl. 8 kop järele jäi.

Veel juhiti lugeja tähelepanu homme kurttummade hääks peetava kontserdi pääle ja sellele, et Kuresaare apteki on juba mõne aja eest kinnine kruus pandud, annete korjamiseks kurttummade koolitamise hääks.

Raha tolleaegsest väärtusest annab aimu samas lehes ilmunud kuulutus, kus antakse teada talu- ja vabadikukohtade müügist. Odavaimad, Lõmala mõisa maadel asunud Jürna ja Kõrise talu maksid sajandi eest 1150 rubla. Vabadikukoht maksis 125–250 rubla. Ja ostjad peavad 200 rubla talukoha päält sisse maksma.

Lehest võis lugeda, et algas kohalike koolide jõuluvaheaeg, ja sellest, et Torgus on ettevalmistused pühadeks täies hoos, koduõlle pruulimise tõttu oli aga küsimine humalate järele iseäranis elav.

1910. aasta lõpp ei saanud ka krimiuudisteta. Nimelt mõistis rahukohtunik Wintri küla noakangelase 3 kuuks kinni ja Luguse kõrtsis möllanud keegi Pihtla walla mees purjus pääga ja tahtnud ühe möödasõitja käest hobust omale saada. Mees õnnestunud siiski maha rahustada ja linna politseisse viia. Muidugi mõista väitnud mees kaineks saanuna, et ei mäleta midagi.

Pahandust tegi ka üks Kogula walla mees, kes oma kahe hobusega alkoholi tuhinal nii meeletumalt ajades linnast välja sõitis, et ta sellesama valla talunaesterahwa pääle sõitnud, ehk see küll kõrvale pööranud oli. Kokkupõrke tagajärjel läks naise vanker katki ja edasisõitmine muutus võimatuks.

Jaani kihelkonnast anti aga teada, et seal elab keegi Pihkva kubermangust pärit mees, kes oma emaga väga halvasti ümber käib. Tema ema, 70 aastane lesk, ei jõua enam oma poja halbasid tegusid wälja kannatada ja on poja kohtu kätte annud, mis ka mitte enam esimene kord pole.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)