Vastukaja: “Kaks poolthäält – otsustatud!”

Saarte Hääl, 15. detsembril 2010
Rahanduskomisjonis oli tõepoolest kompetentsikeskuse päevakorrapunkti arutluse hääletustulemus selline, nagu artiklis kirjas. Komisjoniliikmed on vabad oma arvamust avaldama ja ka vabad mitteavaldamiseks.

Arvan, et nii mõnigi komisjoniliige jäi erapooletuks seetõttu, et tundis kaudset seost projektiga ja ei pidanud eetiliseks hääletuses osaleda. Kindlasti ei ole komisjoni liikmetel n-ö savi teemal, mis on linna ja ka kogu maakonna arengu jaoks väga oluline. ´

Volikogu istungil näeb otsustusprotsess välja järgmine: kõigepealt teeb arutluse all oleva punkti sisust ettekande eelnõu algataja. Teise ettekande teeb vastava komisjoni esimees. Üldjuhul esimees enam komisjoni arutelu detailidesse ei lasku, vaid teeb teatavaks arvamuse. Olen veendunud, et komisjonide esimeestel jätkub piisavalt taju, millise hääletustulemuse korral kuulutada eelnõuarutelu tingimusteta pooldatuks ja millise korral mitte. Komisjoni otsused on volikogu liikmetele nõuandva iseloomuga.

Lisaks komisjonidele arutatakse eelnõusid ka fraktsioonide koosolekutel ja volikogu liige teeb otsuse nendele erinevatele aruteludele tuginedes.

Erik Keerberg
Kuressaare linnavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 9 korda, sh täna 1)