Keskkonnaamet nõuab prügimäe läbikaevamise eelnevat hindamist

Keskkonnaamet nõuab prügimäe läbikaevamise eelnevat hindamist

SULETAKSE: Prügila peab olema lõplikult suletud 2013. aasta suveks.
Foto: Arhiiv

Keskkonnaameti nõue, et Kudjape prügimäe osalise läbikaevamise võimalikku mõju keskkonnale tuleb eelnevalt uurida, pingestab tunduvalt ajagraafikut, mille kohaselt tuleb prügila sulgeda 16. juuniks 2013.

Saaremaa Prügila OÜ nõukogu esimees Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et keskkonnaameti nõue keskkonnamõju hindamise osas tuli halva üllatusena. “Neil olnuks juba käesoleva aasta juunis võimalik öelda, et Kudjape prügila sulgemise ükskõik milline muu variant kui katmine 1,7-meetrise kattekihiga ei ole keskkonnaameti poolt aktsepteeritav,” ütles Koov. See andnuks tema sõnul võimaluse praegu kaotatud aega otstarbekamalt kasutada.

Kalle Koovi sõnul võtab KMH läbiviimine aega minimaalselt pool aastat ja see pingestab omakorda ajagraafikut, kuna prügila peab olema suletud 16. juuniks 2013. “Aga nagu kindralile sõjaväljal kohane – koondame ridu ning läheme uuele pealetungile!” naljatas Koov. Kudjape prügila ladestusala uuem osa, umbes 1,9 hektari suurune maa-ala plaanitakse umbes 80 000 kuupmeetri ulatuses läbi kaevata ja sorteerida, et saada materjali prügila kattekihtide ja prügikütuse tootmiseks.

Proovikaevamiste kohaselt moodustavad uuema osa massist hinnanguliselt 30% põlevjäätmed, 15% kattekihi tootmiseks vajalikud olmejäätmed, 15% mineraalne pinnas ja 40% jäätmed, mida ei saa kasutada katmiseks ega prügikütuse tootmiseks. Sorteerimise käigus eraldatakse põlevjäätmed, kattekihtideks sobilik materjal ja taaskasutamiseks mittekõlbulik materjal, mis taasladestatakse samal ladestusalal või käideldakse vastavalt nõuetele ja võimalustele.

Hinnanguliselt 48 000 m³ jäätmetest läheb taaskasutusse ja ca 32 000 m³ taasladestatakse. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotmani kirjas Saaremaa Prügila OÜ-le öeldakse, et “tegevuse kohta tuleb algatada keskkonnamõju hindamine, kuna kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju”.

Nimelt toob läbikaevamine tõenäoliselt kaasa prügilagaasi sattumise keskkonda ja kui seda kinni ei püüta, saastavad kasvuhoonegaaside hulka kuuluvad gaasid keskkonda, lagundades osoonikihti ja kahjustades taimkatet. Lisaks on prügilagaas inimeste tervist kahjustav ja plahvatusohtlik. Keskkonda kahjustaks tõenäoliselt ka prügila nõrgvesi, mis võib põhjustada pinna- ja põhjavee ning pinnase reostumist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 20 korda, sh täna 1)