Jõulute aegas oo siikantis kipekiire

Neh sie lumeläpatis tuleb ikka ühtevalu ülalt alla ja kut ep lõppekskid änam otsa. Aga mes sest siis äda oo. Kui ma laps olli, siis ikka vanamad inimesed riakisid, mõuksed ollid nende noores põlves talved oln.

Ja nüid ma riagi omadele lastele, mõuksed moo noores põlves talved ollid. Ja paergust oo mool sõuke tunne, kut oleks moo põrsapõlve-aegsed talved tagasi tuln. Neh ja ing seisis sihes ja keegid es ädaldan mette. Kõik ollid sõukse lumega arjun. Ma tunne nüidkid, et igaomingune kühvliga vehkimine aab kondid sojaks ja nõnna oo ea pitk päe vastu pidada.

Jõulute nädal nähisse siikantis kipekiire tulema. Laupa, 18-ndamal kuupääval, oo resturaani kaubaoovis Muhu loat. Kellu ühessast akatse loadapidamisega piale. Ja samma pääva õhta kellu seitsmest avatse Hellamaa külakeskuses Muhu kogukonna küök. Tansiks mängvad sial Lõõtsmoorikud. Tansi vahele voadatse vilma Inglismoa ja Gotlandi väiketootjatest ja muidugid riagitse kohalikust toedust. Pillimeestele või neh, õieti ikka naestele, oleks toetus olavad 40 Eesti rooni. Paergu soab viel roonide iest toeta juu.

Ja igatsugu jõulupidusid oo koa tulemas. Lasteaidas oo kõege pisemate rühmas pidu juba rieede, 17-ndama pääva, kellu poole neljast. Keskmises rühmas oo pidu esmaspe, 20-ndamal kuupääval, kellu poole kümnest ja kõege vanamate laste rühma pidu oo sellesamma pääva kellu kahest. Koduste laste jõulupuu oo lasteaidas süütalastepäe, ähk siis 28-ndal jõulukuu pääval kellu kahestteistmest pääva.

Muidugid oo jõulute aegas koa kirguteenistusi tihemini kut muedu. Miskitpärast oo asi sedamoodi, et mõnetele inimestele tuleb kirkusköimine paljast jõulute aegas miele. Liiva suures kirkus oo jõulute aegas jumalateenistused jõululaupa õhta kellu kuiest ja esimese püha omingu kellu ühestteistmest. Siis teenib Aare Luup. Ja teese püha omingu kellu ühestteistmest oo missa, kus teenib Hannes Nelis.

Rinsi kirkus oo jõululaupane jumalateenistus kellu kahest pääva ja Hellamaa kirkus kellu neljast pääva. Isa Andreas piab Kristuse sündimise püha palvust koa vanadekodu. Jõululaupa pääva kellu kolmest. Toomabe õhta kellu kuiest oo Liiva koolimajas nüid juba moeks soan “Talve alguse kontsert”, midast kõiki kuulama kutsutse. Sial soab näha ja kuulda, mis koolimaja laste uviringid oo jõuluks selgeks õppen. Vat niipalju juttu olli mool täna. Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)