Tööandja küsib

1. Määrasime ettevõttes esmaabiandja, kes on vastava koolituse läbinud viis aastat tagasi. Kas esmaabiandja peab minema täienduskoolitusele või piisab viie aasta tagusest koolitusest?
2. Kaua peab ettevõte säilitama riskianalüüsi kirjalikku dokumenti?
3. Kui tihti peab tegema töökeskkonna sisekontrolli?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor Uve Elissaar:
1. Esmaabiandjate välja- ja täiendusõpet reguleerib sotsiaalministri 2000. aasta 14. detsembri määruse nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusealase väljaõppe ja täiendõppe kord” § 3. Tööandja on kohustatud korraldama ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest ja suunama teda täiendusõppele iga kolme aasta järel.

Esmaabiandja väljaõppekursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava, täiendusõppe kursuse minimaalne kestus on kuus tundi. Väljaõppekursusel antakse põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks, täiendusõppes korratakse ja süvendatakse väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Seega tuleb viis aastat tagasi väljaõppekursuse läbinud esmaabiandja saata täienduskoolitusele.

2. Tööandja poolt töökeskkonnas korraldatud riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Vastavalt töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele (§ 13 lg 1 p 3) vormistatakse riskianalüüsi tulemused kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat.

3. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, mille aluseks on riskianalüüsi tulemused. Sisekontrolli käigus tööandja kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes. Kuigi töökeskkonna sisekontroll on pidev igapäevane tegevus, kohustab tööandja töökeskkonna sisekontrolli korralduse läbi vaatama, analüüsima selle tulemusi ja vajaduse korral kohandama abinõusid muutunud olukorrale vähemalt kord aastas (Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 2).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 69 korda, sh täna 1)