Lihtne küsimus: Kuidas saab Kuressaare linnavalitsus mõjutada kinnistute omanikke, kes jätavad ..

Lihtne küsimus: Kuidas saab Kuressaare linnavalitsus mõjutada kinnistute omanikke, kes jätavad ..

TALVERÕÕMUD: Kuressaares Torni tänaval Vallimaa ja Rohu tänava vahelisel lõigul sumpasid eile keskpäeval lumest puhastamata kõnniteel Kaisa Kaar (vasakul) ja Pia-Lotta Poom.
Foto: Egon Ligi

Niisuguste inimestega tegelevad linnavalitsuse heakorratöötajad. Kuigi heakorraeeskirjade järgi võib koormisala puhastamata jätmise eest kodanikku rahaliselt trahvida (kuni 6000 krooni ulatuses), ei ole linn seda teed läinud. Tänini on piirdutud kas suulise või kirjaliku hoiatusega, sest trahvimisest olulisemaks peab linnavalitsus inimeste mõjutamist, andes neile mõista, kui oluline on iga linnakodaniku panus meie kõigi heaks.

Tänavail, kus kõnnitee puudub, koormisala puhastamist ei nõuta. Sellistel tänavatel tuleb eelkõige liiklejail endil olukorda jälgida ja hinnata.
Igaühel meist on õigus kaaskodanike tähelepanu juhtida. Kui näete, et teie naaber, tuttav või mõni kaaskodanik oma koormisalal kõnniteid ei korista, siis öelge talle seda.

Kodanikena peaksime üksteise suhtes olema julged ja nõudlikud. Puudustele suusõnaliselt tähelepanu juhtimine on kasulikum kui ükskõik missugune trahv. Neist, keda naabri eeskuju ei nakata ja kelle puhul tähelepanu juhtimisest pole abi, võib teada anda linnavalitsuse heakorratöötajatele Katrin Reinholdile ja Heino Vipile telefonil 45 50 534 või 45 50 555 või e-posti aadressidel katrin.reinhold@kuressaare.ee ja heino.vipp@kuressaare.ee .

Silver Saluri
linnavalitsuse pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 50 korda, sh täna 1)