Kuhu küll kõik kärbesõied jäid?

Kuhu küll kõik kärbesõied jäid?

PILKUPÜÜDEV KÄPALINE: Kärbesõis, mis võib kaduda meie niitudelt, kui nende hooldamine lõpeb.
Foto: Kaie Kattai

10. detsembril kell 10 algab Kuressaare keskkonnaameti maja (Tallinna tn 22) suures saalis poollooduslike koosluste infopäev. Poolloodusliku koosluse ehk pärandkoosluse all mõeldakse inimese poolt ümber kujundatud kooslust, mis püsib sellisena mõõduka inimmõju, eeskätt niitmise ja karjatamise abil.

Sellised alad on näiteks loopealsed ehk alvarid, puiskarjamaad, puis-, ranna-, lammi- ja aruniidud. Looduskaitse seisukohalt on need väärtuslikud eelkõige oma mitmekesise taimestiku ja loomastiku poolest. Infopäeva korraldamisele andis hoogu juurde Tartu ülikooli teadlaste, pärandkoosluste kaitse ühingu ja Eesti loodusuurijate seltsi murekiri keskkonnaminister Jaanus Tamkivile, milles juhiti tähelepanu Põhja- ja Lääne-Eestile omaste liigirikaste loopealsete kadumisele.

Saare maakonnas hooldatakse tänase seisuga ligikaudu 1200 hektarit loopealseid, mis moodustab ülekaalukalt suurema osa Eestis hooldatavatest alvaritest. Tuleb tunnistada, et 2010. aasta seis ei ole tõesti nii lilleline kui aastal 1930, kui hooldatavate loopealsete pindala Eestis küündis loopealsete eksperdi Aveliina Helmi sõnul 43 000 hektarini.

Karjatamise ja niitmise lõppedes kasvavad poollooduslikud kooslused üsna pea võsa ja pilliroogu täis, mistõttu ei saa seal kasvada ja elada need taime- ja loomaliigid, kellele sobivad lagedad või hõreda puistuga niidualad. Mõistagi oleks raske nõuda samasuguseid alasid samasugusel hulgal, kui elu ja olu on võrreldes möödanikuga oluliselt muutunud. Pole ju tänapäeval suvine heinategu ja aastaringne loomapidamine iga talupere argipäev.

Sellest hoolimata on meil Eestis tuhandeid hektareid väärtuslikke ja liigirikkaid poollooduslikke kooslusi ning palju toimekaid inimesi, kes neid alasid raskustele vaatamata hooldavad, andes seega märkimisväärse panuse Eesti looduskaitsesse. Seepärast tunnustame infopäeval esmakordselt ka tublimaid ja eeskujulikumaid Saare maakonna niitude hooldajaid, tänu kellele me ei pea veel küsima, kuhu küll kõik kärbesõied jäid.

Infopäeval avame poollooduslike koosluste teemat laiemalt: mis nad on, miks nad tähelepanu väärivad, mis toetusi on võimalik nende taastamise või hooldamise eest taotleda. Kõik huvilised on infopäevale oodatud! Palun ette registreerida kas telefoni teel või meiliaadressil piret.sepp@keskkonnaamet.ee .

Kes ise kohale tulla ei saa, kuid on teemast huvitatud, võib kontakti võtta oma piirkonna maahoolduse spetsialistiga: Tiina Orav (Kaarma, Leisi, Mustjala, Pihtla, Valjala), tel 45 27 755, 53 338 176; Tatjana Faust (Kihelkonna, Kärla, Lümanda, Salme, Torgu), 45 27 762, 52 68 084; Piret Sepp (Laimjala, Muhu, Orissaare, Pöide, Ruhnu), 45 27 760, 53 341 577.

Piret Sepp
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni maahoolduse spetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 86 korda, sh täna 1)