Nüid läks talveks

Kus nüid virutas seda va külma. Esteks tõi lume maha. Põle moad mitte alt ää külmangid enne. Ja nüid oo ilmad nii viluks vädan, et villvatt ja abukötsikas olga ikka ülessuti, kui kuuri alt akatsid tooma oo taris minna. Elusmajaskid ep sünni änam paljaste kinnardega rinki laska. Muedu oo natusse aaga nina nõllis pias. Või mis ep jäe ikka päris tõbidlema selle moega.

Neh, aga sõuke uhke taline aeg tuleb ää kasuta. Ehkkid ilm oo änamaste pime. Paljukest seda valged aega ennejõulusel aal siis ikka oo. Suuremasti aa sõketsiga. Aga juu vahest ikka lavad alla soab ja uhades metsa. Neh ja kui ikka tegijaid mehepoegasid oo, siis ähk soaks mõne vintavoi koa püsti. Nüidse-aa lapsed ep tiagid sõukstest riistapuudest suurt mette.

Neh, aga sest külmast põlegid ju äda. Meitel sii ätsed õitsvad. Neh, sedaviisi võib ütelda küll. Sest meite tansirühm Ätses pidas mineva rieede Liiva koolimajas oma veerandsaa voastast sünnipäeva. Nobede jalgadega Ätses õitses lava nukkas. Kõikidel nii kenad muikus näod pias. Eks naad ikka ollid ise kõege kangemad tantsi koa vihtuma. Muidugid ollid naad omale terve ulga külalisi koa kokku kutsun.

Orisare Ehaviir olli neid tuln tervitama ja Laimjala tantsijad ja Külasema Kodukootud ja Muhu segarühma tantsijad ja muidugid meite teene kena lill Tokkroes. Siis ollid viel Laulusõbrad ja miesansambel ja… neh ja Abruka Maali olli koa kohal. Ma ep akka sest pidust pitkemalt reakima mette, sest igatsugu ajakirjanikkusid olli sial kohjapial kut palju. Naad oo ikkagid oskajamad inimesed kut moosugune.

Aga ma voatasi sial seda Ätsest ja mõtlesi omas mõttes, et voata kena kõrge tiiskant vaob iga voastaga madalamaks ja selle vastu ep soa. Voastad teevad oma tüö, kut üks ütlemine oo. Aga näädsa tansi jalg jäeb ikka samma kõrgest köima. Nõnna kut pidus välja tulli, oo Ätse keskmine vanus kuuskümmend viis voastad. Ma ruttu kukkusi rehkendama, et siis piaks nendel nende tantsijate vanused jäema umbest viiekümne ja kahessakümne vahele. Ei soan mina mitte sotti, et asi sedaviisi piaks olema. Tantsivad kõik kut kahekümne viiesed.

Olga teitel, meite kena munuke Ätses, ikka palju terist ja kerged jalga! Kena oo teite tantsa voadata ja teite muikus nägusid. Sii mineva nädali igaspool lehtes ja televiisuri sihes paljast kuulutati, et selle voasta kõege uhkem puust ehitus olla Muhus. Ja sellesamma Ätse pidu aegas uuris moo kääst mitu inimest, et kas ma tia, kustküla künniärg sie Mihkel Tüür oo ja kus sõuke uhke maja koa püsti oo pantud.

Neh, televiisuris ju üteldi koa, et kui te aga Muhuse satute, siis muutkut minge voatama. Ega Muhu põle kut Kesselaid, et sialt partsti ühe maja üles levab, kui muhulased muist isegid ep tia, kuskohta minna, ja neid Tüürisid oo sii ikka üsna mitmes külas. Aga maa sai targemaks koa – Mihkel Tüür oo Tamse valla mies. Olge siis munuksed ja ärge kiisikast tehke. Päkapikud juba kuipivad rinki. Ma ise ühepääva nägi, neh.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)