Erametsakeskus hakkas metsaomanikelt vastu võtma eurotoetuste taotlusi

Kuni 5. detsembrini võtab erametsakeskus metsaomanikelt vastu toetusetaotlusi metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. Erinevate toetuste eelarve on kokku ligi 40 miljonit krooni.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on toetuse eelarves 35,7 miljonit krooni. Kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks on kokku 4 miljonit krooni. Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks ja metsatulekahjude ennetamiseks tehtavate investeeringutega võib alustada järgmisest päevast pärast taotluse esitamist.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks saab taotleda toetust hooldusraieks kuni 30-aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks, metsatehnika ja -tarvikute soetamiseks, metsa uuendamiseks (mitte lageraie järgseks uuendamiseks) ning ulukikahjustuste ja taimehaiguste ennetamiseks.

Toetuse taotlemiseks peavad metsamaa inventeerimisandmed olema kantud metsaregistrisse ning hooldusraieks ja metsa uuendamiseks peab olema tehtud metsateatis. Kahjustatud metsa taastamiseks saab taotleda toetust metsatulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel hukkunud puistu taastamiseks – uue kultuuri rajamiseks või looduslike uuenemisele kaasaaitamiseks. Samuti saab taotleda toetust juba rajatud kultuuri hooldamiseks.

Taotlejal on õigus teha töid ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Seega on taotlejal võimalus planeerida mitme aasta töid ette. Erametsakeskuse Saaremaa tugiisik Mati Schmuul ütles Saarte Häälele, et eilse seisuga oli toetust käinud taotlemas kaks saarlast.

Üks tahtis toetust mootorsae ostmiseks ja teine noore metsa hoolduseks. Vähemalt 3–4 inimest on helistanud ja teatanud soovist toetust taotleda. Igal teisipäeval võtab konsulent toetuse soovijaid vastu Saaremaa metsaühingu kontoris (Kuressaare, Uus tn 10). Kontakt: Mati Schmuul, 53 412 480 ja Elve Lepik, 50 54 318. Täpsemat infot toetuste kohta saab veel erametsanduse portaalist ja erametsakeskusest telefonidel 68 36 059 ja 68 36 065 ning e-posti aadressil metsameede@eramets.ee .

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)