Kaarma vald tunnistas viga (2)

Kaarma valla Tõrise külavanem Triin Arva pöördus Kaarma vallavalitsuse ja -volikogu poole järelpärimisega, miks vald kohalikust karjäärist jätkuvalt kaevandab, ehkki luba selleks olemas ei ole.

“Maa-ainese väljavedu Puhkeplatsi kinnistult ei toimunud kooskõlas kehtiva seadusega,” tunnistas vastuskirjas Tõrise küla elanikele Kaarma vallavanem Margus Mägi. Tema sõnul vastutab kaevandamise eest personaalselt valla halduse peaspetsialist Maidu Ots, kes ei kooskõlastanud töid vallavalitsusega, ja tema distsiplinaarvastutusele võtmise küsimus otsustatakse pärast keskkonnaameti arvamuse saamist.

Tõrise küla inimesed plaanivad endise karjääri territooriumile rajada külaplatsi, milleks vallalt on saadud ka põhimõtteline nõusolek, sest 2006. aasta detailplaneering näeb sinna ette puhkeala rajamist. Margus Mägi märgib, et keskkonnanõuetest tulenevalt tuleb enne karjääri rekultiveerimistööde algust olemasoleva karjääri serv uuesti piiritleda ja tööde käigus vabanevat kruusa kasutatakse osaliselt maapinna planeerimistöödel ning ülejäänud kruusa võib kasutada üldkasutatavate vallateede remontimiseks.

Et aga rekultiveerimistööde projekti koostamist antud alale tänase seisuga alustatud ei ole, möönab Mägi, et käesoleva aasta suvel-sügisesel toimunud kaevandamised ei olnud vastavate ametkondadega kooskõlastatud ega läbi räägitud kohaliku kogukonnaga. Mägi sõnul on vallavalitsus jätkuvalt seisukohal, et Puhkeplatsi maaüksuse detailplaneeringu realiseerimise ja külaplatsi kujundamisega peaks tegelema Tõrise küla kogukond, ning ta soovitab kohalikel külaelanikel moodustada selleks mittetulundusühing, et saaks taotleda kinnistu seltsile (külarahvale) tasuta kasutusse andmist.

Vastuseks külavanem Arva päringule, miks kasutatakse Tõrise karjääri kruusa vallateede parandamiseks, kui kõigile on teada, et see materjal selleks ei sobi, teatab vallavalitsus, et kõne all olevat materjali ei kasutatagi enam teede kattepinna remondiks, vaid seda kasutatakse ainult täitematerjaliks ja teede muldkeha kergitamiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 76 korda, sh täna 1)