Lugeja küsib

Kas tööandja saab ühepoolselt töölepingut muuta, sh vähendada töötasu?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Peeter Eesmaa:
Töölepingu muutmise õiguslikuks aluseks on töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 12. Antud sättest selgub, et töölepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töötasu on üks paljudest töölepingu tingimustest. Ka töötasu võib vähendada üksnes poolte kokkuleppel. Selle vähendamine on osa tööandjate jaoks aktuaalne, kuna majandussurutisest tingituna ei suudeta endist töötasu maksta. Töötajad, harvemini tööandjad, pöörduvad sageli juristi poole küsimusega, milliseid asjaolusid tuleks järgida töötasu vähendamisel.

Alljärgnevalt mõned põhitõed antud küsimuses. Kui tööandjal tekib vajadus töötasu vähendamiseks põhjusel, et ta ei suuda kokkulepitud töötasu enam maksta, võib ta töötasu vähendamises töötajaga kokku leppida. Töötajal tasub teada, et tööandja ei saa teda sundida või kohustada sellekohast kokkulepet sõlmima. Töötajal on õigus otsustada, kas ta nõustub töötasu vähendamisega või mitte. Kusjuures töötajal on õigus paluda aega otsuse langetamiseks. Oma otsusest ei pea tööandjat informeerima siin ja kohe, isegi mitte samal päeval.

Töötajal on õigus mitte nõustuda sellega, kui palju tahab tööandja tema töötasu vähendada, ja ta võib teha oma ettepaneku. Näiteks kui tööandja teeb ettepaneku vähendada töötasu 15%, võib töötaja selgitada, et ta nõustub 10-protsendilise vähendamisega. Järgnevalt tuleks täpsustada töötasu vähendamise perioodi kestus. Tihtipeale jäetakse täpsustamata selle lõppkuupäev. Näiteks lepivad tööandja ja töötaja kokku, et töötaja töötasu vähendatakse alates 1.10.2010. a 15%. Kui kaua see periood kehtib, kokkuleppest ei selgu. Märgitud sõnastuses sõlmitud kokkulepe omab juriidilist jõudu seni, kuni pooled seda muudavad või kuni töötaja antud ettevõttes töötab. Töötaja huvides on, et töötasu vähendamisel tuleks määrata periood.

Kindlasti tasub teada, et tööandja ei tohi töötasu vähendada (pooled ei saa selles ka kokku leppida) alla töötasu kehtiva alammäära, mis on 27 krooni tunnis ja täistööajaga töötamise korral 4350 krooni kuus. Kõnealune kokkulepe tuleks vormistada kirjalikult kahes eksemplaris, mille allkirjastavad nii tööandja kui töötaja. Kumbki töölepingu pool saab sellest ühe eksemplari.

Mis juhtub siis, kui tööandjal pole enam võimalik senist töötasu maksta, kuid töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega? Tekib koondamise olukord. Koondamise olukorraga on tegemist juhul, kui lõpeb töö senistel kokkulepitud tingimustel. See annab tööandjale õigusliku aluse töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks majanduslikel põhjustel (TLS-i § 89 lg 1).

Kui tööandja vähendas töötasu ühepoolselt, töölepingut nimetatud alusel ei lõpeta ja töötaja järgmisel palgapäeval avastab, et tema töötasu on väiksem töölepingus sätestatust, võib töötajal tekkida alus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks töötaja poolt tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu (TLS-i § 91 lg 2).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)