Muhu uudised: Ühtevalu rohkem talve poole

Ilm veab ikka ühtevalu rohkem talve poole. Ominguti oo vahest sõuke kerge utsikas ikka üle köin. Ülemoal oln juba sii mineva nädali pisike lumekõhvegid maas. Neh aeg oo juba see koa. Meitel muidugid sii väinte vahel ojab rohkem soemad.

Tuleva nädali oo koolilastel vaheaeg. Ehk annab ikka ilma koa, et oleks viel kena õuepial olla ja metsas kuipida nende koldsete lehtede aegus.
Koolimajase muidugid sedaaegu asja põle, aga noordekeskuses oo kamandamist kui palju. Noordekeskuse kodulehe pialt levab sõukse lakati, kus oo puhas kirja pantud, et mis nendel laanis oo vaheaegas ette võtta koa.
Noordekeskusel oo viel üks sõuke tiadaandmine koa, et naad otsivad taga sõuksi eldeid ja munukseid inimesi, kis annaksid nendele vanu CD-sid, lavamänga, ruubiku kuubikuid, mängiasju ja söömanõusid. Noordel oleks neid irmsaste taris.

Stuudio MSN akkab koa jälle tüöle. Oodetse kõiki noori vanuses 7– 26 voastad. MSN-is soab tiha votugraafiad, vilmukuntsi, multimeediad, muusikad. Õppe soab stuudiutehnikad ja rogrammide tegemist. Noordekeskuse tuleb oma nimi kirja anda. Stuudiud juhendavad Lembitu ja Arnek. Hellamaa külakeskuses oo 30. oktoobrini viel linade ja linikute väljanäitus ülal. Kis põle jõudn siiamoani voatamas köia, siis teesibeti ja neljabeti oo näitus lahti omingu ühessast õhta kuieni ja kolmabeti, rieedeti ja laupati omingu ühessast päeva kellu kaheni.

Liiva raamatukogus oo see neljabe, siis 21. oktoobril kellu ühestteistmest, Heino Kään oma vinüülplaadikoguga. Sial soab kuulda eesti luuleklassikad ja mõnda proosapala koa näitlejate ja kirjanike esituses. Taal olla neid plaatisid mailmatuma suur kogu. Kis põle juhtun veel nägema, siis oktoobrikuu Muhulane oo koa juba rükkis ilmun. Sial oo pitkalt juttu meite valla juubelist takkajärgi. Ja oo üks sur tuline uhke jutt Vassiili Randmetsast ehk siis Mihkli-Jaagu Vasslist.

Ta olli omad aegu sõuke sur natusse teist laani mies ja mõni pidas tetta päris õiukseks. Aga kui sa ikka nüid lehest loed, kus taal ollid suured targad mõtlemised. Ja tarkade mieste viga oogid see, et nende tarkust akkavad mõned inimesed kole ilja mõistma.
Vat sõuksed jutud ollid sedakorda.
Olge siis ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)