Muhu uudised: Mihklipäe oo möödas

Sügis oo nüid käe ja eele olli juba mihklipäe. Rahval nähisse tuhlis ülal olavad, sest põllal põle änam suurt kedagist kuipimas.

Meitel sii oo ikka uudisime koa. Neh, rieede oo muidugist valla juubel, seda ma ole teitele juba kuulutan. Laupa, teese viinakuu päeva oo Soonda vana talli juures üks sõuke uhke asi kut Kõrvitsaralli. Ma uurisi vähäpärast asja, et kõrvitsate selgas sial ep sõideta, ikka igatsotit massinatega. Seevoasta olla juba kolmas voasta, kui sõukest uhked rallit peetse.

Rallitamine lähäb lahti kellu kahestteistmest päeva. Osa võtma oodetse kõiki – mehi ja naisi, noori ja vanu. Tähtis oo paljast see, et sool oo sõuke massinavärk olemas, misega kupata soab. Ja kiiver olgu pias. Ilma ep sünni sõukste riistapuudega üht rallita. Laanis oo ää pidada jalgrattaralli, võrriralli, rolluralli, mini-MX ralli ja laste ATV- ralli.

Üleselle oo viel sõuke uhke asi koa kut isetehtud massinate ralli. Nende massinate kohta oo Arnekil niipalju ütelda, et nendel piab olema vähämaste kolm ratast all (ülemist piiri põle ette nähtud, võib saa-rattalisega koa tulla), vilesid ja pasunaid võib külge pooki, rooli ep pia just ilmtingimata olema, aga massin piab omal jõul vähemaste korra ikka soama mäest alla tuldud.

Mootorid ja väntasid ep tohi sõukstel massinatel külges olla. Ja põle üldsegid tähtis, kui nobeste sõuke massin sõidab. Massinaehituseks võie kasuta igatsugu asju: puitu, metalli, paberid, pappi, lastmassi, riiet, kipsplaati või muud ead-paramad, mis just omale pähä tuleb.

Sõitjatele oo ette nähtud kiiver pähä ja kostüüme selga. Ikka sõuke epstein väljanägemine piab olema (mida naljakam oo, seda param). Oleks kena, kui ühe massina jaoks oleks vähemaste kolmeliikmeline meeskond, aga põle keeldud koa üksi tulla mette. Igaks juhuks pannase kirja, kui pitka tie ja kui kiireste keegid oo läbi sõitn. Ja muidugist uuritse kostüümesid ja meeskonna tüöd oolega.

Kui kellelgid oo taris midagid üle uurida ja oma nime kirja panna, siis reakige ise Arnekiga või Paavoga. Pidulava iest oolitsegu igaüks ise. Kõrvits tuleb kindlaste seltsi võtta ja saialeiba või kooki ja miskitsugust joomaaega koa, kas mahla või limmunaadi. Vat sõuke uhke asi oo siis laupa. Pühabe, kolmanda oktoobri õhta kellu kuiest näidatse Piiri all, neh, ikka rahvamajas, näitemängi. Vändra-rahvas tulavad “Libahunti” mängma. Pilet oo paljast 25 rooni ja sellele jõvab ikka igaüks juure jääda, kis aga vähägid minna tahab. Nõnna et olge aga munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)