Perearstile pääsemisega on muret kaheksas vallas (4)

Perearstile pääsemisega on muret kaheksas vallas

TÕSTAB VERERÕHKU: Mõnelgi kodanikul, kes ei pääse transpordi puudumise tõttu perearstile, tõuseb vererõhk.

Riigikontrolli päringule perearstinduse olukorra kohta Saare maakonnas saadetud vastusest selgub, et arengukavas esitatud visiooni vähemalt 30 km kaugusel asuvast esmatasandi tervishoiuasutusest ei suudetud täita Ruhnus. Probleeme arsti juurde pääsemisega on aga mujalgi.

Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009–2015 näeb ette, et suurim kaugus lähemast perearsti tegevuskohast ei tohiks mistahes Eesti asustatud punktis ületada 30 kilomeetrit. Saare maavalitsuse poolt riigikontrollile saadetud ülevaatest, mis on koostatud omavalitsuste andmete põhjal, selgub, et ainus arstiabita koht Saare maakonnas on Ruhnu saar, kus perearsti teadupoolest polegi suudetud leida.

Probleeme perearsti juurde pääsemisega esineb ka Pöide, Kihelkonna, Pihtla, Torgu, Leisi, Laimjala ja Orissaare vallas. Peamiselt on põhjuseks, et maavalitsuse korraldatud ühistranspordiühendus ei ulatu kaugemate küladeni või sõidab buss sellise graafikuga, mis sunnib inimest lühikese arstikülastuse asemel vallakeskuses viibima terve päeva.

Ülevaate koostanud Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Inna Kask ütles Saarte Häälele, et Ruhnu inimestel on palutud valida endale perearst kas Pärnust või Kuressaarest, kuhu on võimalik lennata lennukiga neli korda nädalas. Kaugematest maakohtadest perearsti juurde pääsemise võimalikkuse kohta märkis Kask, et üldjoontes on see iga kodaniku enda teha, kuidas ta perearsti vastuvõtule jõuab.

Maavalitsuse kohustus on tagada, et perearstid oleksid olemas. Loomulikult oleks normaalne, et inimene saab arsti juures käimiseks kasutada ühistransporti, kuid reaalses elus see Kase sõnul kahjuks ei toimi. Ta lisas, et see on nüüd koht, kus kohalik omavalitsus peab oma valla elanikele abi pakkuma. Inna Kask kinnitas ka, et tema ei ole kuulnud küll ühestki juhtumist, et mõni inimene ei oleks arsti juurde pääsenud ja vald poleks teda aidanud.

Hetkel on Saare maakonnas perearstikohad täitmata Ruhnus ja Kärlal, vastuvõttu ei toimu Laimjalas ja Pöidel. Inna Kask märgib riigikontrollile esitatud andmestikus, et leida perearste vabaks jäävatele kohtadele on lausa võimatu, konkursid luhtuvad, soovijaid ei ole. Ka peab ta probleemiks perearstiabi kättesaadavust väikesaartel. Samas ei ole kaebusi perearstiteenuse kohta laekunud, vaid ühel korral on kurdetud perearsti alkoholilembust.


Kust ei pääse arstile?

Ruhnu – arstiabi (ka vältimatu) kättesaadavus sõltub suuresti transpordivõimalustest, kui ilmastikuolude tõttu lennuk või laev ei liigu, on inimesed arstiabita. Sama kehtib ka teiste asustatud väikesaarte kohta, mis asuvad küll lähemal, kuid kuhu pääsemine sõltub samuti ilmastikust (Abruka, Vilsandi, Kesselaid ja Kõinastu).

Parameediku koolitusega piirivalvuri olemasolu Ruhnus tagaks vältimatu abi osutamise olukorras, kus liiklus on katkenud. Teisalt ka situatsiooni asjatundliku hindamise, kui kaalumisel on kopteri väljakutsumise vajadus. Kasuks tuleksid ka saare püsielanikele korraldatavad esmaabikursused.

Pöide – perearsti juurde saab hommikul bussiga kella üheksaks, aga tagasi sõidab buss alles poole nelja ajal. Kui koolis ei toimu õppetööd, ei saa ühistranspordiga perearsti juurde ega koju tagasi Saareküla poolt. Kakuna ja Muraja küla elanikel jääb talvel bussi pealt tulles koju kõndida üle 3 km ja suvel tuleb neil üle 3 km käia lähima bussipeatuseni. Nenu ja Reina kaudu suvel ühistransport, millega perearsti juurde ja tagasi koju pääseks, ei liigu.

Kihelkonna – Kihelkonna vald rendib kord nädalas bussi, et Pidulas ja Ürus elavad inimesed saaksid perearsti juurde, sest liinibuss sõidab sealt läbi ainult hommikul Kuressaarde ja õhtul tagasi. Vallakeskusega liinibussiühendust ei ole ja seega on sealsetel elanikel võimatu perearsti juurde pääseda. Metra OÜ buss sõidab kord nädalas ka Tagamõisasse ja Veerele, sest liinibuss sõidab Kihelkonnalt läbi vaid hommikul ja tagasi läheb õhtul. Aga arstiabi vajav inimene ei suuda tervet päeva Kihelkonnal olla.

Pihtla – vallas on kolm asustatud punkti, kust ühistranspordiga perearsti vastuvõtule sõita ei saa. Valla buss toob perearstile igal kolmapäeval Vätta rahvast ja igal neljapäeval Haeska rahvast. Kangrusselja elanikest on suurem osa valinud perearsti linnast või käib linnas Pihtla perearsti vastuvõtul. Kasutatakse ka sotsiaalnõuniku autot, valdavalt küll Kuressaares eriarstide juures käimiseks.

Torgu – neli küla jääb sellise tee äärde, kus ühistransport käib üks kord nädalas. On ka selliseid maju, mis jäävad ühistranspordi liikumisteest üldse eemale, neid peresid toetatakse vajadusel tasuta vallatranspordiga.

Leisi – kitsaskohad on hetkel kaetud sotsiaaltöötajate osutatava transporditeenusega. Kõige rohkem on perearsti juurde pääsemisega hädas Purtsa, Linnuse, Paaste, Jõiste ja Mujaste küla elanikud.

Laimjala – Saaremetsa ja Ruhve külast ei ole võimalik perearstile pääseda, kasutades selleks ühistransporti.

Orissaare – Väike-Rahula külast väljaspool asuva ühe talu eakatele elanikele korraldab transpordi vald.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 40 korda, sh täna 1)