Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuseks on planeeritud 195 miljonit

Põllumajandusminister allkirjastas Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (meede 1.4.2) rakendusmääruse, mille kohaselt katab toetus investeeringuobjekti maksumusest 40–60%.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 7,82 miljonit krooni arengukava programmperioodil (2007–2013). Võrreldes seni kehtinud määrusega on taotleja jaoks muutunud mõnevõrra soodsamaks asendusinvesteeringu, mida meetme raames ei toetata, määratlus. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise rekonstrueerimist ja alla 30 aasta vanuse ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 35% (seni kõigil ehitistel sõltumata ehitise vanusest vähemalt 50%) uue samaväärse ehitise väärtusest.

Loomakasvatusehitise investeeringutoetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustavad taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)