Kuressaare jagab masuajal preemiaid (57)

Kuressaare jagab masuajal preemiaid

LINNAJUHID: Urve TIiduse juhitavas linnavalitsuses on oma otsestele alluvatele lisaraha maksmiseks esildisi teinud vaid Kalle Koov. Teiste üksuste juhid ei ole oma töötajaid lisatasu maksmisega motiveerinud.
Foto: Peeter Kukk

Kuressaare linnavalitsus leidis südasuvel eelarvest vahendeid, et maksta lisaraha ametnikele neile niikuinii kohustuslike tööülesannete täitmise eest. Juunis ja juulis maksti Kuressaare linnapea Urve Tiiduse käskkirjaga lisaraha välja kümneid tuhandeid kroone. Peamiselt said tasustatud majandusala osakondade ametnikud. Lisatasu määrad kõikusid ühest kuupalgast kuni 0,3 kuupalga määrani. Mõnele ametnikule määrati lisatasu 10 000 krooni.

Nii näiteks sai linna rahandusnõunik Mai Takkis lisatasu selle eest, et jõudis õigel ajal valmis linna majandusaasta aruande. Sama põhjendusega maksti lisaraha ka teistele raamatupidamisega seotud töötajatele. Osale neist määrati lisatasu selle eest, et töökoormus suurenes seoses üleminekuga elektroonilisele arvepidamisele, ning lisatasu vääriliseks peeti ka seda, et on tehtud head tööd linna tänavate munitsipaalomandisse võtmisel ja linna haljastamisel.

Esildised tema haldusala inimestele lisatasu määramiseks on teinud vaid abilinnapea Kalle Koov, kes ka ise sai lisatasu hea töö eest linnavalitsuse ümberstruktureerimisel (eelmiste valimiste järel kaotati üks abilinnapea koht ja linnavalitsuses toimus struktuurimuudatus – toim).

Lisaraha valituile?

Lisaraha määramine on tekitanud aga küsimuse teistes linnasüsteemi töötajates, miks on lisaraha määratud vaid käputäiele ametnikele – kas teiste töötajate tööga ei olda siis piisavalt rahul? Abilinnapea Kalle Koov ei näe alluvate motiveerimises midagi taunimisväärset.

“Motiveerime me ju ikka inimesi, kelle õlul on oluliselt rohkem tööd ja tegemisi, kui seda ametijuhendis kirjas on. Inimesi, kes ei hooli tulemuse saavutamise nimel, töö tähtajaliseks lõpetamiseks näiteks, kellaajast ega nädalapäevast. Inimesi, kelle poole pöördudes tead, et asi saab ilmtingimata tehtud,” ütles Koov Saarte Häälele ja lisas, et ainult sügavast kummardusest ja jätkuvast lugupidamisest ei piisa.

“Enam ammu ei ole eesrindlaste autahvleid, ei võeta mõõtu stahhanovlike (Aleksei Stahhanov oli nõukogudeaegne kaevurist töökangelane, kes ületas ettenähtud töönormi 31-kordselt ja keda toodi töölistele eeskujuks – toim) mõõdupuude järgi. Seega olen motiveerinud eelarveliste võimaluste piires rahaliselt oma alluvaid, kes täidavad ühe või teise neile pandud ülesande ning võtavad täiendavaid töökohustusi vastuvaidlemata ja virisemata.”

Juht otsustab

Kuressaare linnapea Urve Tiidus kinnitas, et selliseks motiveerimiseks on olemas vastavad juhendid ja linnaeelarves oma rida, ning viimast ei ole kasutatud pahatahtlikult. Tiidus märkis ka, et alluvatele lisaraha maksmise otsustab siiski üksuse juht ise, tehes selleks vastava esildise. “Olen veendunud, et vahetu juht oskab kõige paremini tema vastutusalas töötavaid inimesi hinnata ja motiveerida,” lausus Tiidus.

Kuressaare linna pressiesindaja Silver Saluri ütles, et seni on teinud esildise tõepoolest vaid majandusala abilinnapea Kalle Koov, teiste üksuste juhid ei ole võimalust oma töötajaid lisatasu maksmisega motiveerida kasutanud.

 


 

Mõni vald maksab, mõni mitte

Valdades on lisatasude maksmisega tänavu nii ja naa. Näiteks Orissaare vald sellel aastal mingeid lisatasusid maksnud ei ole. Vallavanem Aarne Põlluäär ütles, et lisatasude maksmise korra kehtestab vallavolikogu ja planeerib seega ka vastavad summad eelarves. Kihelkonna valdki pole sealse vallavanema Raimu Aardami kinnitusel kellelegi preemiaid ega muid lisatasusid maksnud.

Ka Pihtla vallavanem Jüri Saar kinnitas, et Pihtla vallas pole lisatasude maksmist ette nähtud. Kaarma vallavalitsus on oma töötajaid lisatasudega mõningal määral siiski premeerinud. “Vallaametnikele töö- ja lisatasu maksmine ning premeerimine toimub vallavolikogu kinnitatud töötasufondi piires,” rääkis vallavanem Margus Mägi.

2010. aastal on Kaarmal vastavalt kehtestatud palgakorralduse alustele makstud vallavanema käskkirjaga lisatasu vallavalitsuse ametnikule, kes on asendanud vallasekretäri, ja ametnikele, kes on täitnud ühekordseid täiendava iseloomuga ülesandeid.

Lisatasu on makstud ka abivallavanemale, kes asendas vallavanemat viimase puhkuse ajal. Ühekordselt on sarnaselt Kuressaare linnale premeeritud ka vallaametnikke struktuuriüksuste juhtide motiveeritud ettepaneku alusel 1000 kuni 5000 krooniga tänavu esimesel poolaastal nõutavast tulemuslikuma töö eest.

Kertu Kalmus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 54 korda, sh täna 1)