Notar tahab pindalatoetusest teha usaldusväärse võlatagatise

Tartu notar Andres Ott soovib põllumajandusministeeriumilt teada, kas on võimalik tagada võlausaldajatele õigus saada endale võlgade katteks PRIA poolt põllumeestele makstavad pindalatoetuse summad.

Kuna toetuse määramine pole mingi tsiviilõiguslik kokkulepe, vaid on haldusotsus, siis vajab Andres Oti sõnul selgust, milline on PRIA otsustusõigus ja milline on tema vastutus pärast otsuse tegemist. “Küsimus on selles, et kui PRIA on teinud toetuse väljamaksmise otsuse, siis kas toetuse saaja saab PRIA-lt seda raha nõuda, kas selle nõudega on võimalik teha tehinguid ja üle anda seda kolmandale isikule ja kas näiteks toetuse saaja võlausaldaja võiks kohtu kaudu nõude arestida, et tagada võlgnevuse kättesaamist,” rääkis Andres Ott Saarte Häälele.

Praegune praktika, kus näiteks kütusefirmale või väetisetarnijale võlgu olev põllumees teeb PRIA-le avalduse maksta toetus välja võlausaldajast firma kontole, ei taga Andres Oti sõnul võlausaldajale kindlust, sest põllumees võib teha samasisulise avalduse uuesti ja paluda toetus kanda mõnele muule kontole. “Vaja oleks leida lahendus, mis oleks ka PRIA-le siduv ja tagaks selle, et kui võlgnik ja võlausaldaja on kokku leppinud, kuidas rahad liiguvad, siis ei saaks seda enam muuta ja see oleks PRIA-le siduv,” kirjutab Andres Ott kirjas põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhatajale Henno Nurmsalule.

Andres Ott palub ministeeriumil analüüsida, kas oleks võimalik sõlmida võlgniku ja võlausaldaja vahel nõude loovutamise leping, millega võlgnik loovutab nõude PRIA vastu võlausaldajale ning PRIA kohustub kandma summa vastavale kokkulepitud kontole. Väidetavalt on maksuamet teinud maksuotsuseid, mille alusel PRIA on kandnud raha üle maksuametile, kui toetuse saaja on maksuametile võlgu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 67 korda, sh täna 1)