Politsei valmistub eksinud seeneliste otsimiseks

Sügis on algamas, inimesed valmistuvad pikemateks seene- ja marjaretkedeks, politsei aga eksinud inimeste otsimiseks. Igal aastal tuleb politseil sügishooajal tegeleda inimestega, kes eksivad metsa marju ja seeni korjates. Lääne prefektuuri ametnikel on tulnud inimesi metsast välja juhatada või välja tuua 2008. aastal üheteistkümnel ja 2009. aastal kümnel korral.

Inimeste otsingud maastikul on väga ressursimahukad tegevused, selliste otsingute läbiviimiseks vajatakse suurel hulgal inimesi ja abistavat tehnikat. Samal ajal kui mitukümmend inimest ja eritehnika on hõivatud ühe inimese otsimisega, võivad aga mitmed inimesed jääda ilma kiirest ja professionaalsest abist.

Kuna isikuotsingute efektiivseks läbiviimiseks on vajalik omada vastavaid erialaseid teadmisi ja oskusi, on toonases Lääne politseiprefektuuris 2007. ja 2008. aastal läbi viidud praktilisi õppusi harjutamaks isikute otsinguid maastikul, samuti on meedia abil antud inimestele juhiseid, kuidas hoiduda metsas eksimisest.

Jätkamaks prefektuuri ametnike professionaalsuse tõstmist isikuotsingute läbiviimiseks korraldas Lääne prefektuur 12. augustil sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis ühepäevase koolituse isikute otsimiseks maastikult. Kuna käesolevast aastast, kui politsei ja piirivalve ühinesid, on lisandunud prefektuuri ülesannetesse ka merelt päästmine, siis tudeeriti koolitusel ka merelt päästmise põhimõtteid.

Koolitusele olid kaasatud Lääne prefektuuri politsei- ja piirivalveametnikud, teiste prefektuuride politseiametnikud, sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajad ja koostööpartnerid Lääne maakonnast. Koolituse läbiviimisesse olid kaasatud prefektuuri sisekoolitajad, kes rääkisid maastiku- ja  merelt  otsingutest. Koostööpartneritena andsid edasi õpetussõnu piirivalveosakonna lennusalga, õhuväe lennubaasi, Lääne-Eesti päästekeskuse Läänemaa päästeosakonna, Kaitseliidu Lääne maleva ja Lääne-Eesti reservpäästerühma inimesed.

Pärast teoreetilise osa läbimist oli kõigil koolitusel osalejatel võimalik tutvuda otsingutel abistavate lennumasinatega. Selleks olid kohale lennanud piirivalveosakonna lennusalga helikopterid Enstrom 480B ja AgustaWestland AW139 ning  õhuväe lennubaasi R-44 Clipper. Koolitus oli üks osa lähiajal toimuvast inimeste otsingu praktilisest õppusest.

Hoolimata sellest, et prefektuuris valmistutakse üha professionaalsemaks tegutsemiseks inimeste abistamisel, ei tohiks inimesed ise käituda hoolimatult ja mõtlematult, et mitte sattuda abivajaja rolli.

Rene Murumaa
Lääne prefektuuri kriisireguleerimisteenistuse vanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 27 korda, sh täna 1)