Regionaalsete töökohtade loomiseks eraldati 100 mln krooni (1)

Regionaalministri ettepanekul alustas ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) eilsest kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist.

Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, taotlused tuleb esitada EAS-i.

“Uued töökohad on maapiirkondade arengu võtmeküsimus. Riik ja omavalitsused peavad ettevõtjatele looma selleks soodsad tingimused. Selleks oleme uusi töökohti loovate projektide toetamiseks ette näinud täiendavalt 100 miljonit krooni uusi regionaaltoetusi. Selle toetusega loodame veelgi suurendada ettevõtlusaktiivsust väljaspool suuremaid linnakeskusi ja luua üle 1000 uue töökoha,” ütles regionaalminister Siim Kiisler.

“Ka varem on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest toetatud mitmete ettevõtlusalade väljaarendamist,” lausus EAS-i ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov. “Näiteks on rajatud uued, kõigi potentsiaalsete ettevõtjate jaoks vajalike kommunikatsioonidega kaetud tööstusalad Võrus ja Virumaal, rekonstrueeritud on Narva, Kohtla-Järve ja Püssi ettevõtlusalade juurdepääsuteed ning Rakveres on toetust saanud olemasoleva tööstusala edasiarendus – need investeeringud loovad järgneva nelja aasta jooksul neisse suure töötusmääraga piirkondadesse eeldatavasti üle 2000 uue töökohta,” rõhutas Hankov.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames toetatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna infra-struktuuri arendavaid projekte nagu juurdepääsuteede, vee- ja kanalisatsioonitorustike, maaparandussüsteemide, välisvalgustuse, elektri- ja sideliinide ning küttetrasside rajamine jm. Seeläbi tagatakse tulevikus piirkonnas suuremad võimalused täiendava erakapitali juurdevooluks.

Taotlusi saab esitada jooksvalt. EAS võtab taotlusi vastu, kuni ettevõtluskeskkonda arendavate ja tootlikke investeeringuid toovate projektide taotluse rahuldamise otsustega kaetud toetuse summa ning menetluses olevate taotluste toetuse summa ületab 100 mln krooni piiri.
Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 50 mln krooni. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

EAS

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 17 korda, sh täna 1)