PRIA toiduabi jagamisel kehtivad kindlad reeglid (1)

PRIA toiduabi jagamisel kehtivad kindlad reeglid

 

Lugupeetud paljulapselised pered Saaremaal! PRIA mõistab Saaremaa lasterikaste perede ühingu pahameelt selle üle, et hoolimata nende tublist ja heausksest tööst Eesti lasterikaste perede liidu (ELPL) kaudu saabunud Euroopa Liidu toiduabi laiali jagamisel on liit siiski pälvinud sanktsiooni selle eest, et toiduabi saajatelt küsiti toiduabi eest raha.
Avalikustasime sellekohase teate eelkõige sellepärast, et anda abiootajatele teada: toiduabi ei maksa neile midagi, jagaja selle eest raha küsida ei tohi.

Sanktsioon – peatada ELPL-i osalemine toiduabiprogrammis – on endiselt jõus. Juba selle avalikustamise päeval 6. augustil saatis ELPL-i president Kalmer Hütt meile pressiteate, milles kirjutab: “… oleme eksinud ja PRIA toiduabi jagamise määrust valesti tõlgendanud. Vabandame kõigi ees, keda see puudutas, ning anname ühtlasi teada, et kogutud raha tagastatakse kõigile.”

Seega sattus Saaremaa LPÜ esimehe Margus Arge lehes ilmunud seisukoht seekord vastuollu ELPL-i ametliku seisukohaga või polnud temani veel jõudnud info, et ELPL tunnistab oma eksimust ja lubab inimestele raha tagasi maksta.  

Nagu Margus Arge kirjutab, tuginesid maakonnaorganisatsioonid abisaajatelt raha kogudes ELPL-i Liidupäeva otsusele koguda toiduabi eest raha 1 kroon kg kohta. Kuid juba Liidupäeva eel konsulteeris ELPL-i esindaja PRIA turukorraldusbürooga ja sai selge vastuse, et toiduabi tuleb jagada abisaajatele tasuta, selle eest raha küsida ei tohi.

Samuti selgitas PRIA töötaja küsijale, kuidas esitada pärast toiduabi kättesaamist kohapeal tekkinud kulutuste hüvitamiseks PRIA-le taotlust. PRIA-l on võimalus hüvitada halduskulusid (tõstukid, laod jne) 1% ulatuses saadud toiduabi maksumusest ja kohapealseid põhjendatud transpordikulusid vastavalt tegelikule kulule.

Tänavu on Euroopa Komisjon eraldanud toiduabi veokuludeks eelarve, mille praegune jääk võimaldab maksta heategevusorganisatsioonidele veokulu hüvitist keskmiselt 23 senti kg kohta. PRIA koordineerimisel korraldas tänavune toiduabi tarnija toiduabi kohaleveod Eestis 47 punkti, veo hinnaks kujunes 6 senti kg kohta.

ELPL oli tellinud kohaleveo nelja punkti ja otsustanud edasise laialiveo ise korraldada. Samas toimusid teiste heategevusorganisatsioonide tellimisel kohaleveod kõigisse maakondadesse, ka näiteks Saaremaale ja Hiiumaale. Ka Saaremaa LPÜ-le jagamiseks mõeldud toiduabi võinuks saarele jõuda Leedu tarnija transpordiga, kui ELPL oleks selle PRIA-le esitatud jaotuskavasse kirjutanud.

Nagu Margus Arge Saarte Hääles teatab, tasus ELPL kuiv-ainete Saaremaale jõudmise kulu 4200 krooni. Pärast veokulude arve tasumist saanuks esitada selle hüvitamise taotluse PRIA-le. Abisaajatelt polnuks vaja raha korjata ja sanktsioone poleks siis tulnud.

Meile pole teada, miks ELPL selle asemel abisaajatelt kroonhaaval raha koguda lasi (321 697 kg toiduabi – 321 679 krooni?), kui selle järele tegelikult puudub vajadus ja liit oli kulud juba omavahenditest tasunud.
PRIA kodulehel on Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktid, millega reguleeritakse toiduabiprogrammis osalemise tingimusi. PRIA neid määrusi ei koosta ega muuda, määruste sisu oli avalikustatud ammu enne toiduabitaotluste esitamist mullu kevadel. Määrustes on ka selgesõnaliselt öeldud, et toiduabi on tasuta jagamiseks.

PRIA loodab, et toodud selgitused aitavad edaspidi eksimusi vältida. ELPL-le määratud sanktsioon tõepoolest kõrvaldab lasterikaste perede liidu tuleva aasta toiduabi saajate hulgast. Kuid PRIA otsib praegu võimalusi, kuidas saaks liidu poolt tulevaks aastaks tellitud toiduabi jõuda abivajajateni mõnel teisel viisil ning lasterikkad pered ei kannataks.

Vastuseks Saaremaa LPÜ esimehe Margus Arge kirjutisele “PRIA ametnikud ei tunne omaenda kehtestatud reegleid” 10. augusti Saarte Hääles.

Lily Hantson
PRIA turukorraldusbüroo juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 31 korda, sh täna 1)