Revisjonikomisjon pöördus golfi asjus riigikontrolli

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon päris kevadel linnapea Urve Tiiduse ja abilinnapea Kalle Koovi käest aru, miks pole linnale endiselt laekunud hoonestusõiguse tasu AS-ilt Saaremaa Golf. Tiiduse ja Koovi vastused komisjoni aga ei rahuldanud, mistõttu pöörduti eelmisel nädalal riigikontrolör Mihkel Oviiri poole.

Revisjonikomisjoni esimees Piret Sarjas märgib Oviirile saadetud pöördumises, et linna ja golfifirma vahel sõlmitud lepingu kohaselt seadis linn ettevõttele hoonestusõiguse, kus selle tasu oli alates rajatise valmimisele järgnevast aastast 197 781 kr. Kui varasemad summad olid korrektselt makstud, siis mullune tasu oli endiselt laekumata veel tänavu mai lõpuks.

Sarjas kirjutab, et 12. mail esitas komisjon samateemalise küsimuse linnapea Urve Tiidusele. “Tema 21. mai vastuses küsimusele, miks ei ole hoonestusõiguse lepingust tuleneva kohustuse täitmine tagatud, öeldakse, et Kuressaare linnavalitsus ei ole selle küsimuse adressaat. Kuressaare linn omab küll Saaremaa Gol-fi AS-i aktsiatest 66,2 protsenti, kuid Saaremaa Golfi AS on siiski eraõiguslik juriidiline isik ja seltsi juhtimine toimub vastavalt äriseadustikule,” märgib Sarjas.

Arvestades ülaltoodut, teeb Piret Sarjas riigikontrolörile komisjoni nimel ettepaneku seisukoha andmiseks selles osas, kas ja kuidas ning milliseid õiguslikke mehhanisme kasutades peaks ja saaks kohalik omavalitsus seista selle eest, et tema lepingupartner täidaks oma lepinguga võetud kohustusi tähtaegselt. Arvamust paluti ka selle kohta, kas on õiguspärane, et linna kontsernikonto kaudu krediteeritakse linna osalusega äriühingut.

Selgitamist vajab Sarjase sõnul ka see, et kui linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis on ühtlasi Saaremaa Golfi AS-i raamatupidaja ja prokurist, kas pole sellisel juhul tegemist huvide konfliktiga.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 14 korda, sh täna 1)