Riik rikkus Ruhnu ettevõtjate õigusi

Riik rikkus Ruhnu ettevõtjate õigusi

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Saare maavalitsus on käitunud õigusvastaselt osas, milles viivitati Ruhnu ettevõtjate transpordiühenduses kavandatud muudatustest teavitamisel ning osas, milles 2009. a suveperioodil jäeti Ruhnu regulaarse laevaühenduseta.

Esitatud seisukohast johtuvalt soovitan põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtte ning hea halduse tava paremaks järgimiseks: valida püsiasustusega väikesaartele selline transpordiühendus, mis toetab püsiasustusega väikesaarte seaduse eesmärgi saavutamist kõige paremini; tagada püsiasustusega väikesaartele regulaarne transpordiühendus; teavitada püsiasustusega väikesaarte elanikke, sh ettevõtjaid, aegsasti sõidugraafikutest ja transpordiühenduse muudatustest; tulenevalt sellest, et riigil puudub püsiasustusega väikesaartega transpordiühenduse tagamise kontseptsioon, astuda vastava kontseptsiooni loomisega samme püsiasustusega väikesaarte elanike võrdseks kohtlemiseks.

/…/ Minu poole pöördus Ruhnu Ettevõtjate Ühendus, kes palus mul kontrollida, kas riik rikkus Ruhnu ettevõtjate õigusi ja vabadusi Ruhnuga transpordiühenduse tagamisel 2009. a suvel. Avaldaja sõnul tegelevad Ruhnu ettevõtjad turismi, jaekaubanduse, põllunduse või ehitusega. Enne 2009. a suve peeti Ruhnu saare ja mandri ning Ruhnu saare ja Saaremaa vahelist ühendust trümmi ja kraanaga varustatud 93-kohalise reisilaevaga. Alates 2009. a suvest, v.a augustis, sisuliselt puudus laevaühendus Ruhnu saarega. /…/ 8-kohalise väikelennukiga ühenduse pidamine tõi ettevõtjatele kaasa järgnevad negatiivsed mõjud: 1) kuna 8-kohalisse lennukisse tavapärases suuruses turismigrupid ei mahtunud, tühistati turismitalude broneeringud; 2) toidukaup jäi tihti lennukist maha; 3) lennukiga polnud võimalik saarele viia värve, kütust ja erimärgistusega kodukeemiatooteid; 4) lennukiga ei saanud tagastada pakendeid, sh taarakaste; 5) reisijate arvu vähenemine jättis Ruhnu ettevõtjad ilma arvestuslikult vähemalt 3 miljonist kroonist. /…/

Majandus- ja kommunikatsiooniminister selgitas mulle, et püsiasustusega väikesaarte seaduse rakendamisel tuleks transpordiliik valida eelkõige vastavalt ühendustee pikkusele, võimalikku transpordiliiki teenindava infrastruktuuri olemasolule ja selle ehitamise võimalustele, kohalike elanike vajadustele, potentsiaalsele reisijate arvule ning pidada silmas kaubaveo vajadust. /…/

Arusaadavalt pole püsiasustusega väikesaartel elamiseks, sh põhiõiguste ja -vabaduste realiseerimiseks, objektiivsetel põhjustel võimalik luua täpselt samasuguseid tingimusi kui nt mandril. See ei tähenda aga, et seadusandja püsiasustusega väikesaarte seaduse kehtestamise eesmärk poleks üldjoontes saavutatav.

Väljavõtted õiguskantsleri soovituskirjast Saare maavanemale ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

Indrek Teder
EV õiguskansler

Maavanema vastusest õiguskantslerile

Pean kahjuks märkima, et osa õiguskantsleri soovitusi ei tugine meie õigusruumile ja seni väljakujunenud heale tavale. Otsus kasutada enam dubleeritud ühistransporti (lennu- ja laevaliiklust kombineeritult ning edaspidi hankida riigile kuuluv laev) sündis Ruhnus kohtumisel vallavalitsuse ja saare elanikega 13.02.2009. Edasised sammud lähtusid koosoleku seisukohtadest. Kavatseme nii toimida ka edaspidi, kui käsitleme olulist väikesaari puudutavat teemat.

Nõustun, et saare ühistranspordivajadused vajavad analüüsi, kuid ei nõustu, et transpordi mõju ettevõtlusele 2009. aastal ei arvestatud. Saare maavanemana ei saa ma ka seada olulisemale kohale ettevõtjat näiteks emast, kes soovib lapsega jõuda Kuressaares või Pärnus paikneva perearsti juurde.

Ruhnu elanike ja ettevõtjate vajaduste väljaselgitamiseks ning vajaduste parimaks realiseerimiseks oleme tellinud Ruhnu ühistranspordi uuringu AS-lt Regio, mis valmib 30.09. Arvestame ka tulevikus ühistranspordiseaduses ja selle alamaktides toodud seisukohti ning valla seadusjärgset õigust teha ettepanekuid sõidugraafiku muutmiseks. Samas peab maavalitsus arvestama ka oma eelarveliste võimaluste, turul olevate ühistranspordivahendite, transpordiühenduse sotsiaalse ja majandusliku otstarbekuse, varasema statistika ja riigihangete tulemustega.

Toomas Kasemaa,
Saare maavanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)