Orissaare vald pärast muutusi (29)

Orissaare vald pärast muutusi

 

Toimetuselt: Jätkame lugudega omavalitsuste töömailt, täna saame teada, kuidas on asjad viimasel aastal edenenud Orissaare vallas.

18. oktoobril 2009 tegid oma valiku kohalike omavalitsuste valimistel kõik Eestimaa omavalitsuste kodanikud. Valikute tegemine meil ei olnud kindlasti lihtne, sest Orissaare vald on olnud läbi aegade suhteliselt edukas. Valitsused on püsinud stabiilselt ja see räägib nii arukast kodanikust kui ka läbimõeldud valitsemispoliitikast. Ometi otsustas ka Orissaare valla rahvas seekord liberaalse maailmavaate kasuks. Põhjusi otsida ei maksa, sest need on ilmsed. Poliitika on ala, kus vahetus teatud aja vältel tuleb piirkonna arengule kasuks. Koos artikli kirjutamise kuupäevaga (20.07.2010) olen ametis olnud 247 päeva. See ei ole pikk aeg, kuid ometigi on võimalik teha kokkuvõtteid oma esimese poole aasta tegemistest.

Esimese märksõnana tooksin välja – vallakodanik. Siirdusin poliitikasse pea viis aastat tagasi, mil mind kutsuti kandideerima kohaliku omavalitsuse volikokku. Algselt ei mõelnud küll sellele, et minust võiks poliitik saada. Vastupidi, kartsin, et poliitika ei ole minu jaoks. Ometi leidsin eneses julgust ja nii mõnegi hea tuttava soovitusel sai otsus teoks ning lõpetasin sisekaitseakadeemia halduskorralduse eriala juunis 2009.

Olin juba siis võtnud sihi, et valimistele tuleb minna oma nimekirjaga ja see peab olema tugev. Selleks et õpitud teadmisi volikogu töös rakendada. Kaugemale esialgu mõelda ei julenudki. Vallavanema ametisse asudes olid kõhklused suured, sest välja oli kujunenud kaks leeri inimesi: ühest küljest need, kes toetasid ning nõu ja jõuga kaasa aitasid, teisest küljest need, kes üritasid iga hinna eest selgeks teha, et sina ei ole küll see inimene, kes peaks valda juhtima. Pean ütlema selle viimase grupi kasuks, et nad on mind innustanud töötama enam, ja see tuleb kindlasti valla arengule kasuks.

Orissaare on pidevalt kaardil

Teine märksõna – praegused tegemised. Orissaare vald on olnud tegemiste poolest kaardil pidevalt ja sama suunda jätkab ka praegune valitsus. Eelmine vallavalitsus on toime tulnud väga suurte ja keeruliste projektidega. Olen jätkanud põhimõtet, et tehtu on meie kõigi jaoks ja seda lõhkuda pole mõtet. Seepärast on täna ametis suuresti ka sama personal, et jätkuks järjepidevus ja uued otsused ei lõhuks eelnenuid.

Tänastest tegemistest on suurim meie tee-ehituse projekt, mis sai alguse aprilli lõpul ja kestab septembri keskpaigani. Jutt käib Tumala – Orissaare – Väike väin riigimaantee ehitusest. Selle projekti tulemusena saab aleviku kesktänav uued kõnniteed, mahasõidud, välisvalgustuse. Iga säärane suurehitus tekitab muresid ja pahameelt ning vallavalitsuse kohus on nendega tegeleda. Selle projekti käigus uueneb lõpuks ka meie kaubanduskeskuse parkla. Kuiv suvi tekitab rohkelt tolmu, kuid me püüame sellega hetkel leppida.

Sel aastal rohkem projekte plaanis käivitada ei ole, küll aga vaatame lootusrikkalt järgnevatesse aastatesse. Volikogu on juba algatanud Illiku laiu detailplaneeringu ja settimas on veel nii mõnedki mõtted.

Paberimajandus vajab uuendamist

Rasketel aegadel on kõige mõistlikum korrastada paberimajandust. Nii on ka Orissaare vallas koostatud või muudetud tänaseks õige mitu vananenud või puudu olevat õigusakti. Uue kuue on saanud vallavalitsuse töökorraldus, ametiauto ja isikliku sõiduauto kasutamise ja käsutamise kord, valla heakorraeeskiri, kalmistute kasutamise eeskiri, avaliku korra eeskiri.

Volikogus on esimese lugemise läbinud reklaamimaksu kehtestamise eelnõu ning kohe on volikokku minemas ka vallavalitsuses lugemisel olev Orissaare vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra eelnõu. Enamik nimetatud dokumentidest olid 2003. aastast, vahepeal on muutunud seadusandlus ja määrused on ajale jalgu jäänud.

Senisest rohkem tähelepanu olen hakanud pöörama omavalitsuse ja külade vahelisele koostööle. Tänaseks on kahel korral koos käinud külavanemate ümarlaud, kus on arutusel olnud meie teede ja tänavate probleemid, heakord, kohaliku omavalitsuse ja külavanemate koostöövõimalused. Üks eesmärke on parendada info liikumist mõlema poole initsiatiivil. Oleme maha märkinud ka tulevikuplaanid, mis peaksid kokkuvõtlikult päädima koostöölepinguga kahe osapoole vahel.

Käivitatud on ka teine ümarlauavorm ja selles osalevad kohaliku omavalitsuse kõrval turismindusega tegelevad ettevõtjad. Esimesel kokkusaamisel tutvuti üksteisega põhjalikult ja otsiti ühiseid murekohti. Lepiti kokku, et ümarlauad hakkavad toimuma igas kuus erinevate turismiettevõtjate juures. Selleks et teiste tegemistega kursis olla ja üksteist toetada.

Püsiv kaader tuleb kasuks

Kolmanda märksõnana võiksin välja tuua inimesed valla teenistuses. Ametisse asudes olin seisukohal, et valitsemise struktuuri lõhkuma ei hakka. Kõik on toiminud hästi ja valdkonnad on olnud korralikult kaetud. Loomulikult ei saa takistada mistahes põhjusel ise lahkuda soovijaid. Peamiselt on lahkutud seoses teisele tööle minekuga. Konkurss ehitus- ja keskkonnanõuniku vabanevale ametikohale on hetkel veel pooleli.

Pensionile on siirdumas üks raamatupidaja, sellele ametikohale on samuti konkurss välja kuulutatud. Äsja lõppes konkurss ka muusikakooli pensionile siirduva direktori ametikohale. Aeg teeb oma töö ja inimesed langetavad oma otsused ise.

Orissaare vallas on arenguperspektiivid pikaajaliselt ja hästi läbi mõeldud. Kindlasti on vajalik neid suundi jätkata. Arengukava on koostatud aastani 2020 ja muudatusi selles tehakse vaid tingituna igapäevaelust. Olen kindel, et valitud suund on õige ja vallarahvale tasakaalustatud arengut pakkuv. Vallavalitsus peab jälgima tasakaalustatud ja ühtlast arengut kogu valla territooriumil, eelistamata ühtegi piirkonda või inimgruppi.

Vaatamata mõningate inimgruppide ponnistustele minu valitud suundi väärata, jään endale kindlaks ja annan parima selleks, et minu nelja-aastase valitsusaja möödumisel oleks Orissaare vald kaardil ühena tuntumate seas positiivses mõttes. Rahva toetusega olen selleks suuteline. Meie ühised mõtted formuleeruvad tegudeks, kui üksteist usaldame ja üksteisele oma muredest-rõõmudest räägime.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)