Saaremaa geopargist ja Kaali teaduspäevast

Saaremaa geopargist ja Kaali teaduspäevast

 

Geopargid on maailmas muutunud üha populaarsemaks ja kahtlemata on üks suurepäraseid geopargi kohti ka Saaremaa oma rikkalike loodus- ja kultuuriväärtustega. Geoparkide loomise eesmärk on kohalike omavalitsuste majandustegevuse hoogustamine, eeskätt turismi edendamine piirkonna omapära tutvustamise kaudu nii Eestis kui ka välismaal.

On ju ühiselt oluliselt kergem välja anda sisukat teabelehte, rajada matkamarsruute, optimeerida toitlustus- ja majutusettevõtete võrku ning teha reklaami sellistele unikaalsetele loodus- ja kultuuriobjektidele nagu Kaali meteoriidikraatrid, arvukad rannikupangad, Kuressaare linnus ja Pöide kirik, Valjala maalinn ja kadakased alvarid. Neid kauneid paiku aitab välismaalastele tutvustada MTÜ GEOGuide Baltoscandia hiljuti välja antud rikkalikult illustreeritud raamat “Geoturism Highlights of the Saaremaa and Hiiumaa Islands”.

Kui geopark on loodud, siis tuleks kiiresti ühineda Euroopa geoparkide võrgustikuga saamaks Saaremaa geopargile UNESCO sertifikaati. Geoparkide programm oli oluline initsiatiiv, mille käigus ühendasid oma jõu teadvustamaks looduskeskkonna säilitamise tähtsust ja nende osa piirkondade jätkusuutliku arengu tagamisel UNESCO maateaduste osakond, Rahvusvaheline Geoloogiateaduste Liit (International Union of Geological Sciences IUGS), UNESCO Maailmapärandi Keskus (UNESCO’s World Heritage Centre) ja Ülemaailmne Bio-sfääri Kaitsealade Võrgustik (Man and the Biosphere –MAB – World Network of Biosphere Reserves).

Allakirjutanul oli möödunud aastal võimalik osaleda Euroopa VIII geoparkide konverentsil Portugalis Idanha-a-Novas, kus tekkis aktiivne diskussioon geoparkide suuruse ja ülesannete üle. Üksmeelt polnud selleski, kas “geo” tähendab rohkem geoloogiat või geograafiat, viimasel juhul oleksid geopargi ülesanded hoopis laiemad. Kuigi ühtseid ja väga selgeid nõudmisi geopargile esitatud ei ole, peaks seal igal juhul asuma mõni rahvusvahelise tähtsusega geotoop (World Heritage Site) ja tema territoorium peaks olema piisavalt suur majandustegevuse arendamiseks. Tänaseks loodud Euroopa geoparkide suurus jääb 15 000 ja 320 000 ha vahele. Saaremaa mahub siia nii oma suuruselt kui ka rahvusvaheliselt oluliste geotoopide poolest.

UNESCO tunnustust pälvivale geopargile esitatavad nõudmised on järgmised:
– Geopark peab olema selgelt piiritletud ala, ja seda Saaremaa ka on.
– Alal asub üks või rohkem eriti silmapaistvat geotoopi (geoloogilist loodusmälestist), millel on nii teaduslik kui ka esteetiline väärtus. Arheoloogiliste ja kultuuriliste mälestusmärkide olemasolu geopargi territooriumil tõstab geopargi väärtust. Saaremaal jätkub neid kõiki küllaga.
– Ala kohta on koostatud jätkusuutliku tegevuse kava edendamaks sotsiaalmajanduslikku arengut (sh geoturismi). See on sageli geoparkide nõrk külg, kuid küllap visad saarlased ka kava koostamisega hakkama saavad.

– On olemas meetmed geoloogilise pärandi kaitseks ja säilitamiseks ning geoloogiateaduste õpetamiseks ja keskkonnateadlikkuse süvendamiseks. Selleks saaks kasutada Kaali külastuskeskust või kavandatavat Panga panga loodushariduskeskust.
– Geopargi loomise ettepanek tuleneb avalikkuse, kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtete ühishuvist. Kindlasti ei pea siin juhtrolli mängima teadlased ja teised loodusesõbrad, see on eeskätt omavalitsuste rida.
– Iga geopark on osa ülemaailmsest võrgustikust, kus demonstreeritakse looduskasutuse parimat praktikat, arvestades geoloogilise pärandi (Earth heritage) kaitset ja selle integreerimist jätkusuutliku arengu strateegiatesse. 

Geoparkide programmi on võimaldanud aktiivselt arendada mitmesugused rahvusvahelised finantseerimisprogrammid, Euroopas näiteks INTERREG programmid. Seega on loodaval geopargil head eeldused saada rahvusvahelist finantstoetust, kuid kindlasti ei ütle abist ära ka keskkonnainvesteeringute keskus ja teised organisatsioonid. Ning kindlasti saavad isegi masu tingimustes üritust toetada kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

Geoparkide loomine eeldab laialdast ja põhjalikku arutelu. Üheks oluliseks lüliks võiks olla 6. augustil Kaalis toimuv teaduskonverents “Saaremaa – Silurimaa looduse, ajaloo ja pärandkultuuri radadel”, kus lisaks geopargi idee tutvustamisele tuleb juttu ka Saaremaa paekivist ja pärandkultuuride kaitsest, Saaremaa huvitavatest veeobjektidest ja meteoriidivooludest. Asja mitmekesistavad Kaali põhikooli õpilaste ettekanne “Uskumusi ja legende Kaali meteoriidilennu radadel”, matk kraatriväljal, meteoriitikateemaliste filmide tutvustus ja geoloogiateemaline ringreis Panga pangal. Õhtul on Kaali järvemuusikakontsert, kus esineb tuntud ooperilaulja Jassi Zahharov.

Kuid see pole veel kõik. Toimub ka MTÜ GEOGuide Baltoscandia uue rikkalikult illustreeritud ja sisuka raamatu “Meteorite impact structures – geoturism in the central Baltic” esitlus. Kõik see kokku peaks kohale tooma suure hulga saarlasi ja saare külalisi.

Geopargi rajamise võimalikkusest Saaremaal on Saarte Hääl varemalt kirjutanud 27.03.2008; 20.10.2008 ja 31.03.2010.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)