Kes minevikku ei mäleta…: Täna 100 aastat tagasi (1)

31. juulil 1910 kirjutab Kuressaare leht Hääl teisel leheküljel kohalikest uudistest. Kaarmalt on teatatud: Kohalike muusikakoori pidu Upal “Willemi” talu koplis (omas kodus ei antud kiriku wõimumeeste poolt selleks kohta) on 8. augustil.

Saame teada ka, et Pidu programm on nüüd lõplikult wälja töötatud. Kavas on koori kontsert, loeng naisküsimusest, näitemäng, tants ja mängud. Lisatakse, et peo Hakatus on ½ 4 p.l., hinnad 50, 30 ja 15 kop.

Kihelkonnal toimuva kohta kirjutatakse järgmist: Esmaspäeval 26. julil sõitsivad Rootsiküla lahest siinse bioloogia jaama juhataja Dr Streiff ja tema madrus Priidu Mets purjupaadiga merele, et Telwe laidu minna ja merel mõnda uurimist ette wõtta, kuid on täna veel kadunud. Paat olevat leitud juba teisipäeval: ümberkukkunult merelt kõige purjedega, millest näha wõib, et wäljasõitjad laenetes õnnetumat otsa leidnud. Kirjas on ka see, et Priidu Metsa surnukeha on 30. juulil üles leitud, aga Riiast pärit Dr Streiffi otsitakse veel.

Lümmandast antakse teada, et ühel Mõisa küla vabadiku naisel sündisid kaksikud. Erakordseks teeb sündimise aga asjaolu, et 21. julil sünnitas ta ühe ja 25. julil teise tütre.
Hääle kolmandal leheküljel kirjutatakse: Nagu Saksa nädalaleht “Wochenblatt” kirjutab, on Keisri Majesteet Kuressaare linna elanikka truualama avalduse tunnistuse telegrammi eest 200 aastase Liiwimaa Wene riigi alla saamise jubeli puhul kõigearmulisemalt tänada käskinud.

Lugejailt palutakse ka armuliselt vabandust, et avaldatud tänu varem ei ole kohale saabunud. Kohalik leht süüdistab linnapead hr parun von Nolckenit, kes ei olevat sellest lehele varem teada andnud, Hääl olevat selle uudise hilinemisega Wochenblatt’ist ise leidnud. Leht kommenteerib seda nii, et nähtawasti ei arwanud hr linnapää meie lugejaid sarnase suure tänu wääriliseks.

Veel seisab uudiste leheküljel Kuressaare kohta, et Eile, 30. juulil aujärjepärija Aleksei Nikolajevitshi sündimise päeval oli poisslaste gümnaasiumi juurde ehitatawa turnimise hoone nurgakivi mahapanemine ja sisse õnnistamine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)