Hoiatus: Metsad on tuleohtlikud!

Päästeteenistus hoiatab, et metsad on tuleohtlikud ja tuletab meelde, et looduses tohib lõket teha ainult selleks eelnevalt ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Lõkke jäägid tuleb kustutada veega.

Loodustulekahjude ennetamiseks kontrollivad tuleohutuse inspektorid sel nädalal koos RMK puhkealade loodusvahi ja keskkonnainspektoritega Lääne-Eesti puhkealasid. Kontrollitakse, kuidas inimesed looduses lahtise tulega ümber käivad.

Looduses tohib lõket teha ainult nendes kohtades, kus maaomanik on lõkkeaseme eelnevalt ette valmistanud ja tähistanud. Riigimetsas on RMK puhkealadel lõkkeplatsid, kus on sädemepüüdjatega lõkkealused.
Ka grillahju tohib kasutada ainult tähistatud lõkkeplatsidel.
Metsas tohib suitsetada ainult tähistatud lõkkeplatsidel.

Mootorsõidukiga tohib sõita ainult tee peal. Turbapinnasega maastikul sõites võib turbatolm kuumale summutile või muule mootoriosale sattuda ning tulekahju põhjustada, samuti võivad mootorsõiduki väljalaskesüsteemi kuumad osad süüdata kuiva metsataimestiku või heina.

Sirle Matt
Lääne-Eesti päästekeskuse
avalike suhete büroo

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 15 korda, sh täna 1)