Saaremaa KOP-projektid said 449 500 krooni toetust

Saare maavanem Toomas Kasemaa kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) maakondliku komisjoni ettepaneku rahastada 2010. aasta kevadvoorus 47 projekti kogumahus 449 500 krooni.

Kuressaares asuvate ühenduste või linnapiirkonnas elluviidavatest projektidest sai toetust 10 projekti summas 124 000 krooni ja maapiirkonna ühenduste projektidest 37 summas 325 500 krooni.

Suurima summa – 20 000 krooni – sai Kuressaares MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts poliitik Mihkel Nepsi mälestuse jäädvustamiseks. Kaks korda 18 000 krooni sai Saaremaa merekultuuri selts Sääre meremaja muuseumi põhiprojekti koostamiseks ja Sääre ajalootoa remondiks. 18 000 krooni eraldati ka sihtasutusele Ülikoolide Keskus Saaremaal maadeuurija Richard Maacki 185. sünniaastapäeva tähistamiseks.

Maapiirkonnast oli 20 000-kroonise toetuse saajaid kolm: MTÜ Väinamere Uisk saareelanike koostööks rannaelu edendamisel, Saaremaa Kodukant külakogukonna aktiivseks tegevuseks ja Irase-Kellamäe küla seltsing projektiks “Vihma käest räästa alla”. 18 000 sai Ristivälja seltsing katusealuse ehitamiseks.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on eelduste loomine kohaliku kogukonna arenguks ja piirkondade konkurentsivõime kasvuks läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Ühtekokku esitati maakondlikule komisjonile tähtajaks 90 taotlust, sh 10 linnapiirkonna projekti toetustaotlusega 191 762 krooni ja 80 maapiirkonna projekti toetustaotlusega 1 137 349 krooni.


Toetusesaajad

Linnapiirkonnas:
1. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts – Sääre meremaja muuseumi põhiprojekti koostamine,
18 000 kr
2. MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts – poliitik Mihkel Nepsi mälestuse jäädvustamine, 20 000 kr
3. MTÜ Saaremaa Muinsuskaitse Selts – Sääre militaarmuuseumi territooriumi korrastamine,
15 000 kr
4. SA Ülikoolide Keskus Saaremaal – “Maadeuurija Saaremaalt – Richard Maack 185”, 18 000 kr
5. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts – seltsi Sääre ajalootoa remont, 18 000 kr
6. MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts – rannakalandusega seotud kohanimede kogumine ja
kaardistamine, 8 000 kr
7. MTÜ Saarte Roheline Liikumine – loodus- ja kultuurilehe Kultuuri Valgel väljaandmise toetus, 5 000 kr
8. Seltsing IIRIS – “Kõrgharidusega töötud – tööhõive takistuste probleemuuring Saaremaal”, 12 000 kr
9. MTÜ Lionsklubi Kuressaare – juubeliraamat “LC Kuressaare 20”, 5 000 kr
10. MTÜ Kuressaare Linna Pensionäride Ühendus – koolitused pensionäridele, 5 000 kr

Maapiirkonnas:
1. MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts – “Koduküla kenamaks”, 2 400 kr
2. MTÜ Anseküla Põllumeeste Selts – Anseküla spordi- ja mänguväljak (I etapp), 10 200 kr
3. MTÜ Võhma Kultuuri- ja Spordiselts – “Võhma piirkonna külad atraktiivsemaks”, 2 500 kr
4. MTÜ Paadla Kandi Selts – “Külaväljak atraktiivseks”, 15 000 kr
5. MTÜ Käesla Arenguselts – Mõisa allee ehk külatänaku korrastamine, 2 500 kr
6. MTÜ Üheskoos Suudame – “4 küla sodist vabaks”, 4 500 kr
7. MTÜ Pöide Spordiselts – Pöide terviseraja korrastamine, 7 000 kr
8. Kõnnu Küla Seltsing – Kõnnu külaplatsi parendamine, 7 000 kr
9. Kõriska Küla Seltsing – Kõriska küla jalgrattahoidla, 3 000 kr
10. MTÜ Väinamere Uisk – “Saareelanike koostöö rannaelu edendamisel”, 20 000 kr
11. MTÜ Saaremaa Kodukant – “Külakogukond – aktiivne ja tegus”, 20 000 kr
12. MTÜ Kodukandi Sport – VI Karala Odagala 2010 – sportlik perepäev rahvarõivastes, 10 000 kr
13. MTÜ Tagavere Optimistid – teadetetahvel, 5 400 kr
14. Rahu Külaseltsing – Rahu küla külaplatsi korrastamine, 4 500 kr
15. MTÜ Randvere Küla Selts Kadakane – “Isetegemine”, 3 000 kr
16. Seltsing Läätsa Külaselts – Läätsa küla laste mänguväljaku rajamine, 10 000 kr
17. MTÜ Saaremaa Ratsaspordiklubi – “Hobuhuvilised – tehkem end kuuldavaks läbi aktiivkõlari”, 8 500 kr
18. Seltsing Ristivälja – katusealuse ehitamine Ristiväljal, 18 000 kr
19. MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts – “Vildime Karalas”, 3 600 kr
20. Paganateküla Seltsing – “Kalli küla ajaloopärand – silmaga näha, kõrvaga kuulda, käega katsuda”, 5 000 kr
21. MTÜ Jööri Küla Selts – Jööri Folk 2010, 10 000 kr
22. MTÜ Sakla Külaarengu Selts – Sakla küla kokkutulek, 10 000 kr
23. MTÜ Leedri Küla Selts – “Tipud kokku” kohtumine Vaivaras, 10 000 kr
24. MTÜ Haeska Selts – Haeska küla arengukava koostamine, 5 100 kr
25. MTÜ KadakMari.ee – “Saaremaa käsitöövõtted 2” (jätkuprojekt), 6 500 kr
26. Irase-Kellamäe Küla Seltsing – “Vihma käest räästa alla”, 20 000 kr
27. MTÜ Nihatu Külaselts – Nihatu küla 360. aastapäeva tähistamine ja külaplatsi ettevalmistamine, 10 000 kr
28. MTÜ Ohessaare Pangaküla – emadepäev Sõrve moodi, 6 500 kr
29. MTÜ Kultuuriselts Kevade – “Kaali kooli lugu”, 15 000 kr
30. MTÜ Kavandi Kandi Selts – Kavandi seltsimaja pliidi ja soojaseina rekonstrueerimine, 15 000 kr
31. MTÜ Saarekülade Selts – “Külaleht internetti”, 5 000 kr
32. MTÜ Taritu Arenguselts – Taritu seltsimaja välisfassaadi remont, 8 000 kr
33. MTÜ Haeska Selts – “Haeska küla korda”, 4 300 kr
34. MTÜ Mustjala Külaselts – Mustjala küla bussiootekoja renoveerimine, 16 000 kr
35. MTÜ Saaremaa Vanade Maastike Kaitse – Audla küla külaplatsi rajamine, 10 000 kr
36. MTÜ KadakMari.ee – “Käsitööliste võrgustik Saaremaal 4” (jätkuprojekt), 5 000 kr
37. Seltsing Looduslik Kiud – tegevuse mitmekesistamine külas, 7 000 kr.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 53 korda, sh täna 1)