Sui akkab ilmet võtma (1)

Kõiksugused pidud ja pralled soavad oogu sisse. Muhus oo selle kohja pialt easte läin, et sui tullasse siia ikka rohkem pidu pidama ja midagid uvitavad voatama. Aga muhulased oo ise sõuksed kanged ja raksis, et tahtvad omasid laula ja tantsa koa ilmarahvale näedata.

Muhu muuseumis oo juba kahel korral maha mängetud Jüri Tuuliku lood Koguval. Sie oo Saaremaa rahvateatri tüikk ja seda näeb joanikuu sihes viel 20. ja 27. kuupäeval. Juulis ja augistis mängetse koa viel mõlemis kuus kolmel korral. Teatritüikk oo ühtekokku kolm tundi pitk (kestab kellu kahestteistmest kolmeni päeva) ja selle sisse mahtuvad koa ekskursioon ja söömaaeg. Piletime innaga 150 ja 100 rooni soab ette tellimise piale.

19. juuni õhta kellu kahessast oo Koguva Toomal joanikuine suvesimman. Pilet oo nelikümmend rooni ja alla 10-voastased soavad muedu voatama. Nie suvesimmanid oo sial sõuksed uhked asjad, et põle mitte paljast voatamise jäuks. Ise soab koa tantsi ja laalda ja ringmänga mängi.
Liiva suurel kirgul oo sõuksed tiadaandmised, et pühabeti oo jumalateenistus ikka kellu ühestteistmest.

Suisel aal oo kõik piibli- ja palvetunnid ikka kirkus oln ja teenib änamaste Aare Luup. Surnuaapüha oo Luteri surnuaidas 26. juuni omingu kellu ühestteistmest ja sial teenivad piale Aare koa ooldajaõpetaja Hannes Nelis ja Tartumoa Vara koguduse ooldajaõpetaja, vikaar Aare Vilu. Samma päeva poole ühest oo Suures kirkus missa. Ja selle päeva õhta kellu kuiest laalab Suures kirkus ALeCoq`i Kammerkoor.

Liiva koolimajas tõmmatse seks voastaks otsad kokku 18. juunil, kui oo ühessanda lassi lõpupidu.
Neh ja tuleva nädali oogid juba joanibe. Muhu suur leedutuli oo kut viimsel aal ikka moeks oo oln Hellamaa spordilatsis. Pidu akkab kellu kahessast pihta uhke rongikäiguga külakeskuse juurest. Pidul esinevad Muhu taidlejad ja külalised Lätimoalt. Tansiks mängab Riho Põder.

Aga, neh, muidugid oo mingil aal igas külas oma pisike joanipidu. Sii põle muud kut oma kadagaoks seltsi ja tule alla minna. Ennevanaste arvati, et kis ep tule joanistulele, selle odrad olgu ohaksed ja kaerad kaste-eenased.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)