Saaremaa või Saare maakond, selles on küsimus! (18)

Saaremaa või Saare maakond, selles on küsimus!

 

Saaremaa brändist ja selle loomisest on meedias viimasel ajal palju juttu olnud. Põhiliselt sellest, kas loodav bränd visuaalselt üldse iseloomustab Saaremaad kui maakonda või mitte. Nüüdseks on maakonna väikesaarte esindajad tulnud välja jõulise avaldusega: “Kas Saaremaa või Saare maakond, selles on küsimus!” Mis tähendab, et muhulased, vilsandlased, ruhnlased, abrukalased ei nõustu, et nende kodusaart hakatakse üle ilma tutvustama kui Saaremaad.

Vastukajaks selle nädala algul avaldatud protestikirjale avaldame Saarte turismiarenduskeskuse volikogu esimehe Lii Muru arvamusartikli.

Toetan ja tunnustan veel kord Muhu saare turundusstrateegiat, väga hästi koostatud märkide ja Muhu mustrite kasutamist ja propageerimist kogu Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisel.
Mul on väga kahju, et Muhu saare kodanikke on eksitatud demagoogiliste selgitustega Saare maakonna brändi strateegiast. Kui te vaatate ja tutvute Saaremaa brändi sisulise strateegia ja märgi manuaaliga, siis leiate, et Muhu saart ja tegusaid Muhu saarel elavaid inimesi ei ole solvatud ega kõrvale lükatud.

Kõigile saartele on antud võimalus kasutada märki ja kirjutada sinna alla oma saare nimi. Kuidas see mõjutab piirkonna üldist turundust, pole veel selge, aeg annab selgitust. Aga TEIE protesti on arvestatud.
Me ei taha mingilgi määral vähendada väikesaarte tähtsust, aga kõiki saari brändi-strateegia märgis üles lugeda ei ole meie arvates mõistlik – see tekitab segadust suurel turul, kogu Eesti kui turismisihtkoha turunduses.

Loodan südamest, et Muhu turismi assotsiatsioon, Muhu vallavolikogu ja väikesaarte ettevõtjad mõistavad piirkonna ühise turundamise vajadust.
Mul on väga kahju, et me siin saartel ei saa teha midagi ühist, olla ühiselt maailmaturul, turundada Läänemeres asuvaid saari kui ühist turismisihtkohta. Ikka on vaja kedagi rohkem tunnustada ja esile tõsta.
Aga vaidlustes sünnibki tõde. Tänan teid südamest protesti algatamise eest, sest see on tekitanud suuremat poolehoidu Saaremaa brändistrateegia ja -märgi tunnustamiseks, kui alguses arvata võis.

Loodud brändistrateegiat on tunnustanud ja oma kinnituse kasutamiseks andnud Saaremaa omavalitsuste liit, Saaremaa ettevõtjate liit, Saarte koostöökogu, sihtasutus Saaremaa Turism, Saarte turismiarenduskeskuse volikogu ja mitmed ettevõtjad oma kirjades. Iga ühingu nimes on kasutatud turundussõnumit “Saaremaa”. Nii nagu ka Saare maakonna arendusstrateegias aastani 2020.

Märk meeldib ka noortele, selgus tudengite ja gümnaasiumiõpilaste hulgas läbi viidud küsitlusest. Jah, tõesti – vanemas keskeas giidid ja pensionärid sellist dünaamilist märki ei toeta.
Saaremaa ja seda ümbritsevad saared ei ole enam piirkond, kuhu TULLAKSE NIIKUINII. On vaja teha tõsist tööd sihtkoha turundamisel. Selle nimel olemegi algatanud Saare maakonna brändi strateegia.
Arvan, et Saare maakonna saarte turundussõnum on olnud ja saab ka edaspidi olema “Saaremaa”.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 47 korda, sh täna 1)