Joanibele lisemale (1)

Muhulase pidada selle järgi ää tundma, et ta köib joanibeni villsete sokkidega ja iga teene sõna oo “Neh!“. Aga sie põle ju mittemärki vale jutt. Ja mis sest ullugid oo. Kis tahab ennast ikka terisse juures oida, sie piabkid vilseid soikka jalgas pidama, sest ilmad oo sõuksed vilud ja kiskuvad vahest vesisekskid. Omingu oo vahest sõuke tunne, et kas istu abuvest selgas ahuodsel. Rohi ja ein kasuvad üsna jooniga. Ja seda nügamist oo ühtevalu.

Koolirall oo siis nüid lastel seljataga. Ülemoalt ja suurdest linnadest tulavad koa lapsed nüid siiakanti suid pidama. Ja juba köivad akkajamad malevas. Muidugist oo ea koa nõnnasamma rinki päntida ja mere eares rädipeenruid pöörda. Ja ju vahest võib laps kiisikastikid tiha. Suine aeg. Kui sii soema laine korraks sisse tegi, siis köidi juba ojomaskid.

Noordel inimestel oo tegemist sui läbi, kis aga tahtvad midagid tiha. Noordekeskusel oo iganest palju asju pakku. Töömalev, neh, sie akas pihta. 10. ja 11. juuni õhta kellu kahessast kümneni oo WII õhtad. 19. juunil soab noordega teist korda kokku MTÜ Hea On Olla. 26. juunist kuni 1. juulini oo sõukse uhke nimega asi kut SMS Meeting. Sie oo Sauga, Muhu ja Saksa kohtumine. Ja muidugid köiasse koa noordekeskuste suvepäevadel Hiiumaal. Kuskile jaanikuu sisse jäeb koa Las Noorus Möllab neljas kontsert.

Aga lastekaitsepäe olli sur uhke küll. Rongikäik panni pasundades läbi Liiva linna. Vihm küll õhtastpoolt tahtis mõne asja ukka keerda, aga sest es maksa tähele panna.
Lasteaidas oo koa pidupäevad, sest naad said omale värvimise jäuks materjaali sõukse kampaanja taudi kut “Lihtne värvida – lihtne aidata“ Soavad oma majale nii sihest kut väljastpoolt vähemaste kena värvikorra üle. Lastel eameel olla sõukses uhkes majas.

Muedu veereb elu sii sedasi pissi-tassa ikka joanibele lisemale. Ja siis juba oo oodata kangemaid pidusid ja sõuksi muhulasi koa, kedast vahest korra voastas näebkid paljast. Muedu oo ülemal ammetis, aga joanibe ikka tulavad kojo.

Olge siis ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 28 korda, sh täna 1)