Sodi ep köi metsa alla

Täna ma tahaksi sissejuhatuseks tooduta. Ja mitte märki muhulaste kallal, oopistükkis sõukste kallal, kis siit lupstik läbi sõitvad. Ma ela easte suure silla eares ja nõnna oo mool kena voadata kui autud ja mootorratad paarutes Soaremaa või ülemaa poole lähtvad. Ühe omingu ma voatasi kui meite kohtas pidas üks autu kinni ja üks kena naksis moega põke tulli uksest välja. Võttis siis takka istme pialt ühe koti ja virutas selle takatsikätt metsa.

Voata sõuke põle mitte üks tarbline tegu. Sii soare pial oo tegemist ja voatamist küll. Kui ainumas asi, mise pärast oo taris Muhus autu kinni pidada, oo sie, et omast pasast oo taris lahti soaja, siis oo sie küll üks ull ja ukkas asi.

Maa ole nüid kodune inimene ja vähemaste suisel aal oo mool niipalju küll aega käe, et ma akka nüid just soresirgeste passima, kui keegid jälle oma pasalaadungi metsa alla virutab. Numbrite kirjutamise kohja pialt olen ma päris kohe kõrgeste koolitat ja ma akka just nende autute numbrime ülesse kirjutama. Sest moole ep meeldi sõuke ännatu tegu mette, et oma sodi puhas metsa alla patsatse.

Aga siikantis oo uhkemaid uudiseid koa. Nüid oo meitel paika pantud sõuke inimene, kis kultuuri ja spordi asju kamandab. Selle tüö pial oo Suuremõisast Antsu-Jaani Märt, ristinimega Märt Lehto. Taa oo ürituste korraldamise ja kamandamise kohja pialt ju varasemast aast tiada, kut üks kipe käsi. Nõnna et küll taa akkama soab.

Rieede, neljandamal jaanikuu päeval, oo Hellamaa külakeskuse elulugude kirjutamise koolitus, midast pidavad Rutt Hinrikus ja Leena Kurvet-Käosaar. Koolitus akkab pihta kellu kümnest omingu ja kestab vähemaste poole kolmeni. Kõik oo oodatud, noored ja vanad. Selle jäuks, et oma elulugu kirja panna, põle taris mitte oodata, kut ühessakümend selga kukub. Juba sõukstel, kis alles koolis köivad, oo ju ühte koma teist mäleta ja meenuta.
Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)