Liivavedu tekitas Nasval küsimusi

Saarte Hääle toimetusse jõudis info, et Nasval kaevatakse otse tuulegeneraatorite juures tiiki ja selle kõrvale hunnikusse kuhjatud pinnasematerjali on ka edasi müüdud. Kuna koht asub merele üsna lähedal, siis pani liivavedu kohalikke küsima, kas selline askeldamine on seaduslik.

Kaarma abivallavanem Urmas Sepp selgitas Saarte Häälele, et tegemist pole seaduserikkumisega, sest kõik load on maaomanikul olemas. “Lammutusloa väljaandmise aluseks on maaomaniku taotlus, millele on lisatud jäätmekäitluse registreerimistõend, mis on väljastatud keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 7. aprillil,” ütles Sepp ja kinnitas, et lammutusloa väljastas vallavalitsus 7. mail korraldusega nr 182.

Lammutusluba on tema sõnul antud juba olemasoleva ehitise lammutamiseks ja jäätmete teisaldamiseks. Sepp märkis, et ehitusseadus sätestab omaniku kohustused ja vajalikud toimingud ehitustegevuseks ning omavalitsusel puudus alus lammutusloa väljastamisest keelduda.
Keskkonnainspektsioon alustas ka järelevalvemenetlust, mille käigus kontrollitakse ja täpsustatakse inspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul kõiki asjaolusid.

“Nimetatud koha puhul on tõepoolest tegemist ehituskeeluvööndiga, kus uute ehitiste rajamine on keelatud,” ütles Tuul. “Kinnistul oleva rajatise, mis on seal Nõukogude ajast ja on ka registrisse kantud, lammutamiseks on OÜ-l Saarte Tehnika ehitusluba olemas,” kinnitas ta. Ehitus-lammutusjäätmete teisaldamiseks on Tuule sõnul olemas ka registreeritud tõend, mida kinnitas ka abivallavanem Urmas Sepp.

Saarte Häält konsulteerinud asjatundja märkis, et arusaamatused liivaveo ümber võis tekitada tõik, et tiikide kaevamine on viimasel ajal populaarseks muutunud, kuid neid kaevatakse tihti selleks, et kaevandada maa-ainest ja vältida bürokraatiat lubade taotlemise ümber. Maa-ainese kaevandamine ja müük on seejuures rangelt reglementeeritud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)