Töötus kui statistiline mäng (7)

Töötus kui statistiline mäng

 

Valitsus püüab jätta muljet, et töötuse probleem on tänu riigi loodud meetmetele lahenemas. Tõepoolest, registreeritud töötuse näitajad kahanevad, kuid paraku ei ole avalikkusele selgitatud, mis on selle põhjus.

Töötukassa registrist langeb välja sama palju inimesi, kui tööle saab. Märtsikuus leidis terve Eesti peale kokku töökoha ligi 3800 töötut ning see arv on riigipoolsete meetmete võtmise järel kasvanud üksnes paarisaja inimese võrra. Juba ainuüksi Saare maakonnas on üle 1800 ametlikult töötu ning põhjust rahuloluks ei ole. Lisaks langeb kohustuste täitmata jätmise tõttu riigis igas kuus nimistust välja ligi 2800 inimest, neile lisandub veel 1000, kes on arveloleku lõpetanud vabatahtlikult.

Suured sõidukulud

Põhjus, miks töötukassas arvelolek inimesi ei köida ja välja langetakse, võib peituda kohustuses käia igas kuus vastuvõtul. See on kulukaks ja riik seda ei kompenseeri. Töötud on loobunud kohustuse täitmisest ning karistus selle eest on töötustaatuse lõpetamine. Sama olukord on ka Saaremaal – maakonna äärealalt Kuressaarde sõitmise kulud moodustavad ainult töötutoetust saava inimese kuusissetulekust arvestatava summa.

Väljalangenute arv on viimase poole aasta jooksul tõusnud ja seetõttu kahaneb ka töötute arv. Samal ajal on üha rohkem neid, kellel ei ole endiselt ei ametit ega ka ravikindlustust. Seetõttu esitasime riigikogus eelnõu, mille järgi kompenseeritaks sõidukulud nendele töötutele, kes elavad väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond. Valitsus ei pidanud taolist muudatust aga vajalikuks.

Rahanappust ei saa siin põhjuseks tuua, kuna ainuüksi 2010. aasta jooksul on Eesti töötukassa teeninud pool miljardit krooni kasumit. Lisaks on tööpuuduse leevendamiseks võimalik kasutada Euroopa Sotsiaalfondi raha. Probleemist rääkimine on patt ning kui Keskerakond püüab avalikkuses tõstatada diskussiooni ja otsida lahendusi, summutatakse algatus kriitikavalanguga.

Jääb mulje, et IRL-i ja Reformierakonna poliitikud püüavad probleemi varjata. Miks muidu saadavad nad eksitavaid teateid töötuse vähenemisest ning ründavad neid, kes püüavad probleemile tähelepanu pöörata ja lahendusi pakkuda.

Vähendame töötust

Ajal, mil töötus on kõrge, suureneb paratamatult kuritegude hulk, olgu selle põhjuseks siis sissetuleku puudumine, üldine meeleolu langus, ebakindlus tuleviku ees või mõni muu taoline tegur. Selle ärahoidmiseks on Tallinna linn hakanud Saksamaa eeskujul looma sotsiaal-seid töökohti, mille eesmärk on säilitada inimeste tööharjumus ja tagada sissetulek.

Sellised tööd on mõeldud teenima avalikku huvi, sest reisisaatjad hoiavad pealinna ühistranspordis toimuval silma peal. Seega saadakse topeltkasu: vähem inimesi on tööst eemal ja tegeletakse ka ühiskonna valupunktidega. Algatasime eelnõu, millega riik ja omavalitsused hakkaksid elanikele sotsiaalseid töökohti looma. Samal ajal näeb eelnõu ette ka pikaajalised tegevused ning riigieelarve vahendite suunamise majandusstruktuuri kaasajastamisse, ekspordikasvu toetamisse ja uute, kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomisse.

Riik peab kohalike omavalitsuste kaudu toetama esmalt just olemasolevaid tootmisettevõtteid. Lisaks olen arvamusel, et veoteenuse osutamisel tuleb anda saare ettevõtetele vähemalt 50 protsenti soodustust pileti täishinnast ühel konkreetsel liinil. Soodustus peaks kehtima ka saartel elavate inimeste transpordivahenditele. See kompenseerib piirkonna eripäradest tulenevaid lisakulusid ning tagab saare ettevõtete konkurentsivõime.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 36 korda, sh täna 1)