Riik toetab põllumeeste koondumist tootjarühmadesse (1)

Tootjarühmadesse koondunud põllumehed saavad alates augustist küsida toetust oma äritegevuse edendamiseks ja kauba reklaamimiseks. Maksimaalne toetussumma ühe tootjarühma kohta on 5 aasta jooksul 4,8 miljonit krooni.

Toetuse eesmärk on põllumajandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine nende ühise majandustegevuse edendamise kaudu.

Toetuskõlbulik on põllumajandustootjaid ühendav PRIA-s ametlikult tunnustatud tulundusühistu, mille eesmärgiks on ühiselt turustada oma liikmete kaupa. Taotleja müügitulu liha, lehmapiima, teravilja, õlikultuuride, kartuli või nendest valmistatud toodetest peab taotluse esitamise aastal ületama 5 miljonit krooni. Mahepõllumajandustoodete puhul peab müügitulu ületama 2 miljonit krooni.

Toetust saab taotleda ainult 5 aasta jooksul, alates tootjarühma esmakordse tunnustamise kuupäevast, ja selle ülempiir on 4 850 445 krooni.
Tänavuse taotlusvooru eelarveks on planeeritud 25 miljonit krooni. Taotlusvoor on esialgselt kavas läbi viia selle aasta 30. augustist kuni 13. septembrini, tootjarühmade tunnustamise taotlusi hakatakse vastu võtma 15. juunist.

Saaremaal tegutseb seitse tulundusühistut

Põllumajandusministeeriumi maaettevõtluse büroo peaspetsialisti Merle Saaliste sõnul tegutseb Saaremaal äriregistri 2008. aasta andmetel seitse tulundusühistut. Piimandusvaldkonnas tegutsevad Mereranna põllumajandusühistu, põllumajandusühistu Ranna Agro, Kärla põllumajandusühistu ning Saaremaa liha- ja piimaühistu.

Et Saaremaa liha- ja piimaühistul endal mingit käivet ei ole, vaid kogu käive jääb AS-i Saaremaa Piimatööstus arvele, siis Saaremaa liha- ja piimaühistu kõnealust toetust ei saa.
Ülejäänud kolme ühistu puhul tekib samuti küsimus, kas nende liikmed on kõik põllumajandustootjad või lihtsalt passiivsed osakute omanikud.

Taimekasvatuses tegutsevad Bennu Veski ja Tornimäe masinaühistu, kelle vajakajäämiseks on toetuse saamise seisukohalt tegelemine pelgalt abiteenuste pakkumisega, aga mitte oma liikmete toodangu müümisega. Teraviljasektoris tegutseb Kavandi masinaühistu, kelle müügitulu on toetuse saamiseks liiga väike. Samas ei ole teada, kui suur on ühistu liikmete kogutoodang ja käive sel juhul, kui nad müüksid oma vilja tervenisti ühistu kaudu, selgitas Saaliste Kavandi ühistu võimalust tulevikus käivet suurendada.

Merle Saaliste lausus, et tootjarühmade toetuse eesmärgiks pole niivõrd uute rühmade teke, vaid olemasolevate muutumine suuremaks. “Kui sa lähed läbirääkimisi pidama töötlejaga või jaekaubandusega, et sul oleks siis mingisugune mass piima või liha, müügiargument, millega hinna üle kaubelda,” selgitas ta.

Põllumajandusministeeriumi äsja valminud ülevaate kohaselt oli Eestis 2010. a veebruaris 84 tegutsevat põllumajandustootjate tulundusühistut. Enam kui poolte tulundusühistute müügitulu jäi 2008. aastal alla 5 miljoni krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)