Linnavolikogu jäi Kuressaare gümnaasiumi revisjoniga rahule (1)

Ette palju kära tekitanud Kuressaare gümnaasiumi ja KG sihtasutuse revisjoni tulemused kinnitas eilne Kuressaare linnavolikogu ühehäälselt, olgugi et ekspertarvamus viitab mitmesugustele kummalistele rahaliikumistele ja mitmetele puudujääkidele.

Revisjonikomisjoni esimees Piret Sarjas märkis, et revisjon, kuhu oli kaasatud ka ekspert Hannes Unt, tuvastas kokkuvõttes, et mõlemas kontrollitud asutuses on linna eraldatud vahendeid kasutatud sihipäraselt.
KG puhul tuvastas komisjon, et eelarvesiseselt on liigutatud suuri summasid ühe rea pealt teise peale.

Näiteks on kokku hoitud personalikuludelt ja suunatud raha koolitusele. 2008. aastal täideti KG-s koolituskulud 220%. Sama skeem töötas ka 2009. aastal. Kooli direktor Toomas Takkis oli põhjendanud säärast käitumist sellega, et kui aasta lõpus on personalikulude ülejääk, siis ei peeta õigeks maksta see välja preemiatena, vaid pigem töötajaid selle eest koolitada.
Olgugi et linna põhimääruse järgi peab eelarves tulusid-kulusid arvestama võimalikult täpselt, märkis linna rahandusnõunik Mai Takkis, et oluline on siiski, et allasutuse juht püsiks kinnitatud eelarve mahus.

Kummaliseks nähtuseks peab komisjon ka seda, et näiteks 2008. aastal esitas KG sihtasutus KG-le ettemaksuarve koolituste osas (KG SA korraldab enamiku KG-s toimuvatest koolitustest) summas üle poole miljoni krooni, mis ka üle kanti. Konkreetseid koolitusi, mille eest juba makstud, kasutati KG poolt aga alles 2009. ja 2010. aastal. Ekspert märgib, et sisuliselt on tegemist sihtasutuse koolipoolse krediteerimisega, mille eesmärk jääb arusaamatuks.

Kuressaare gümnaasiumis oli probleeme ka lähetustega, kus vastavad käskkirjad vormistati tagantjärele. Samuti juhiti tähelepanu linnavalitsuse allasutuste sisekontrolli mehhanismide arendamisele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 16 korda, sh täna 1)