Kudjape rahvas nõuab: tuulikud tuleb keelata (4)

Kudjape väikeelamute piirkonna elanikud pöördusid Kaarma vallavolikogu poole ettepanekuga keelata Kudjape alevikus kui kompaktse asustusega piirkonnas igasuguste tuulegeneraatorite ja muude analoogsete suurte mastrajatiste paigaldamine.

33 allkirjaga kirjas soovitatakse lisada vastav säte Kaarma valla ja Kuressaare linna ühistöös koostatavasse üldplaneeringusse.
Kudjape aleviku elanike sõnul on nende piirkond “kompaktse asustusega ala, kus elamute vahelised vahemaad on seega maksimaalselt 35 meetrit, ning sellest on kujunenud tiheda ja madala hoonestuse ja haljastusega küla osa, mis annab sellele piirkonnale omapärase rahuliku ja tasakaalustatud ilme”.

Oma pöördumises teevad elanikud vallajuhtidele ettepaneku keelata nende piirkonnas igasugune tuulegeneraatorite ja muude analoogsete suurte mastrajatiste paigaldamine.
“Tuulegeneraator, mis on olemasolevatest ehitistest tunduvalt kõrgem ja oma välimuselt erinev, moodustab endast olulise ruumilise mõjuga objekti,” kirjutab elanike nimel pöördumises endine vallaametnik, ehitusinsener Peeter Arikas. Ta lisab, et igasuguse olemasolevat tasakaalustatud pilti häiriva, oluliselt kõrgema rajatise püstitamine tuleb vallajuhtidel piirkonna elanikega kooskõlastada.

Vallamajja saadetud kirjal on ka lisa, kuhu on 33 elanikku andnud allkirja tuulegeneraatorite “mittepaigaldamise vastu” [keeleliselt ebakorrektne lause – toim].
Kaarma vallavalitsuse väljastatud ehitusloa alusel on Kudjapel elaval Rein Õuel õigus panna oma koduhoovis otse linnaservas püsti kuni 15 meetri kõrgune tuulegeneraator.
Õue plaan tekitas naabrites tõsist pahameelt, sest Kaarma valla ehitusloa väljaandmise dokumentatsioonis oli puudusi, mis panevad küsima, kuidas Kaarma vald sai säärase ehitusloa üldse välja anda.

Rein Õue esitas kolmapäeval Kaarma vallavalitsusele vajalikud dokumendid tuuliku varju ja müra mõjust naaberkinnistutele. Lisauuringud kinnitasid, et kõik kardetud mõjud puuduvad või jäävad lubatud piiridesse.
Mõlemad pooled jäävad nüüd ootama vallavalitsuse seisukohta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 22 korda, sh täna 1)