Rallimise aeg

Terit jälle mo poolt koa.

Sõuke lödrine aeg akkab ümber soama. Õuete pialsed puhta kuin varsti ja vägadi ea oo voadata, kui rahvas paljast koabitseb rähädega raakas aidas. Põletatse sodi ja oksapaska, mes talvega korjan oo ja nüid lume alt oo välja ilmun. Ja seda oo ikka seevoasta undrehti palju. Neh ega sõuke koabitsemine ep võta mitte tükki küljest ää. Ilmad oo ju tulisema uhked. Ja inimesed põle koa änam nii mutsis moega kut talisel aal. Vahtivad rõemsaste otsa ja noogutavad piaga.

Muhulastel oo nobed näpud ja varsti oo kõik sie taline pask õuete pialt ää koristat, lämpi vaon ekid oo sirgeks tõmmat ja asjad rivise laotud kut ennevanaste üteldi et “nagu Kantsi Tooma ahvenad mõrra vesiaa pial”. Rahvas toemetab esimesest kukelaulust pimekamakuni välja.

Muidugid oo kena, et sõukse suure kasimise ja raakimise aaks sai valdas üks tähtis asjakarp ammetisse pantud. Põle ju kommunaal ammetil oln juhatajad sest aast soadik kut Raido vallavanamaks sai. Nüid oo esimesest abrillist soadik selle tüö pial Laheküla Välja Arvo, ristinimega Arvo Vaga. Nõnna et just taa juure soab minna, kui teitel oo miskit äda külavahetiedega. Või oo kuskil mõni suuremad sorti oksaunnikas üle jäemas, misest seda surt akkimise materiaali soaks. Taa käest soab uuri koa neid rügiga majandamise asjasid ja sõuksi asju.

Tiina Hellamaa külakeskusest andis tiada, et nüid oo kirja pantud talgute päevaks viel üks talgute pidamise kohtpaik. Sie oo Hellamaa surnuaa tie eares ja spordilatsis ja kirgu ümber koa. Noh, kis tahtvad minna, nie tiadvad küll kuskohta, sest nie kohjad oo kõik sial üheteese kõrvas rivis.
Järjest popimaks lähtvad rahva ulkas nie “Las noorus möllab” pidurallid.

Mineva laupa õhta Piiri rahvamajas oln kuulajaid ja voatajaid rohkem kut kahel varasemal korral oo oln. Rall olli kestn kellu seitsmest kuskil kümneni. Esinejaid oln kaks tükki Saaremaalt ja kaks tükki Hiiumaalt. Juri-Matsi Arnek olli kindel, et kõik ollid rahul. Ja mo iest oo kena, et Arnek viisib nende massakatega sedaviisi rallida ja neid kamanda.
Olge siis ikka munuksed ja ärge väotuule ette jäege!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)