Maavalitsus soovib mereala tuulepargile planeeringut (3)

Saare maavalitsus saatis majandusministrile kirja, märkides, et Ruhnu lähistele merre hiiglasliku tuulepargi rajamisele peab eelnema planeerimisseaduse kohane planeering.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte praeguse soovi kohaselt võetakse merealad tuulegeneraatorite püstitamiseks kasutusele hoonestusloa alusel. Sellisele taotlusele kooskõlastuse saamiseks saatis majandusministeerium siseministeeriumi kaudu Saare maavalitsusele kirja.

Maavanem Toomas Kasemaa märgib, et küsis asja osas nõu Ruhnu vallalt. Vallavalitsus vastas, et Liivi lahte Ruhnu lähistele plaanitava tuuleelektrijaama pindala on 18 km2 ehk suurem kui Ruhnu saare pindala (12 km2). Ruhnlaste vastuses tuntakse ka muret, et lisaks visuaalsele mõjule ja mürale võib kavandatav jaam mõjutada looduskeskkonda ning Ruhnu elanikele olulisi õhu- ja mereühendusi.

Seetõttu leiab maavalitsus, et meretuuleparkide rajamine Liivi lahte nõuab suuremat avalikkuse kaasamist, kui seda võimaldab ühe meretuulepargi hoonestusloa menetlus.
“Ühtlasi teeme ettepaneku algatada Liivi lahe mereala edasise kasutuse kavandamiseks Planeerimisseaduse § 7 lg 1 p 3 kohane planeering,” märgib Toomas Kasemaa kirjas majandusminister Juhan Partsile.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 23 korda, sh täna 1)