Avalik kiri Pihtla vallavolikogu hariduskomisjoni esimehele Tiit Kaasikule (12)

Vätta poolsaare laste vanematele tuli 31.03.2010 Oma Saares avaldatud artikkel “Pihtla loobub õpilaste linnasõidu hüvitamisest” nagu välk selgest taevast. Pihtla vallavolikogu otsustas loobuda linnakoolides käivate põhikooliealiste laste bussisõidu toetamisest 2011.–2012. õppeaastal.

Kui Vätta kool suleti, oli valla kindel lubadus, et Vätta lapsed saavad käia koolis Kuressaares ja vald toetab seda. Iga laps on leidnud oma koha ühes Kuressaare neljast koolist. Neil on välja kujunenud suhted oma õpetajate ja kaasõpilastega. Samuti on igal lapsel Kuressaares pooleli tegevused huvihariduse osas – olgu selleks siis sport, tants, muusika, kunst või midagi muud. Kõik, mis kuulub suureks kasvamise juurde, eriti sellisel eluetapil, teismelisena. Praegu kõik sujub, on n-ö hea rutiin. Iga inimene teab, et uude kollektiivi sisseelamine võtab aega ja energiat. Alati ei pruugi see õnnestudagi.

Enim solvab meid see, et küsimust ei ole meiega üldse arutatud. Puudutab see vaid kuue pere kaheksat last. Ei oleks ju olnud raske saata info neile peredele ja küsida arvamust. Hea näitena siia juurde võib tuua, kuidas proua Elna Õunpuu suhtles lastevanematega Sandla lasteaia Pihtlasse kolimise küsimuses.

Teemad on valusad, kuid kui hariduskomisjon töötab printsiibil “räägi inimesega”, on kõik probleemid lahendatavad. Praegusel juhul on härra Tiit Kaasik aga arvanud ennast ainuõigeks inimeseks see probleem üksinda ära lahendada. Demokraatiaga ei ole siin küll midagi tegemist. Kas sellega, et inimestest lihtsalt n-ö sõidetakse üle ja ei kaasata neisse puutuvate otsuste tegemisel, väärtustatakse oma valla koolides käimist?

Omaette teema on, miks see otsus tehti. Tegelikult ei ole küsimus 8 lapse sõidurahas, mis on valla jaoks imepisike summa. Küsimus on pearahas, mis niimoodi vallakassast mööda jookseb. Ja teine oluline aspekt on Kaali kooli püsimajäämine. Või nagu Pihtla vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Tiit Kaasik märkis: “Et väärtustada oma valla koolides käimist.” Tundub, et Kaali kooliga on tõesti midagi väga valesti, kui valla lapsi hakatakse sundima seal käima.

Heades koolides on siiani järjekord ukse taga olnud. Oleme seisukohal, et kooli suurim väärtus on hoolivad ja nii enda kui laste suhtes nõudlikud pedagoogid. Kui ajalehes leiab artikleid näiteks naabervalla Valjala kooli kohta, kus lapsed on olümpiaadidel sageli esikolmikus, samuti oma valla Pihtla kooli kohta, kus pidevalt toimub midagi põnevat, positiivset, siis Kaali kooli kohta seda öelda ei saa.

Pihtla valla hariduskomisjonil on, mille üle pead murda. Eesmärk peaks olema lastele võimalikult parima hariduse andmine.
Tänapäeval ei saa lapsi ja peresid sunnismaiseks muuta. Nii mõnedki pered on end juba viimase kümne aasta jooksul kirjutanud sisse Kuressaarde sugulaste juurde või üürikorterisse. Et saaks lapse panna lasteaeda. Aga lastega koos lähevad ka vanemad ja maksumaksjaid jääb vallas vähemaks.

Meile tundub, et võib-olla oleks tõesti aeg Saaremaa valdadel ühineda üheks vallaks. Pearaha laekuks riigilt kõik ühte katlasse. Lapsevanemad saaksid vabalt valida, millises koolis nende lapsed õpivad.

Vätta kaheksa
lapse vanemad

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 40 korda, sh täna 1)